Op donderdag 11 oktober organiseerde woningcorporatie WVH haar jaarlijkse ontmoeting met belanghebbenden. De goedbezochte bijeenkomst stond in het teken van duurzaamheid en klimaatverandering. Een bezoek aan de twee nieuwe modulair gebouwde, energie neutrale, gasloze woningen en de ideale watertuin aan de Tasmanweg was onderdeel van het programma. Dat riep enthousiaste reacties op.

Ideale watertuin klaar voor klimaatverandering

Het klimaat verandert. Dit heeft gevolgen voor het weer. Nu al hebben we in Nederland te maken met hoosbuien. De verwachting is dat we vaker te maken krijgen met intensieve regenbuien, hitte en langere perioden van droogte. Als in korte tijd veel regen valt, komen straten, achterpaden en tuinen blank te staan en kan water in schuren en huizen lopen. Een groep basisschoolleerlingen, de Hoekse Druppies, bedacht een oplossing: de ideale watertuin. Met dit idee gooiden ze hoge ogen in de internationale wedstrijd First Lego League. WVH vond het zo’n goed idee dat zij de tuin heeft aangelegd bij één van de woningen aan de Tasmanweg, samen met Aspar Tuinaanleg en het Hoogheemraadschap van Delfland. Marcel Korthorst, sinds 1 augustus directeur-bestuurder van WVH, vertelt: “In de ideale watertuin zakt het meeste regenwater in de grond door een combinatie van veel groen en weinig bestrating. De bestrating is deels waterdoorlatend. En een ondergrondse watertank vangt overtollig regenwater van het dak van de woning op. Zo slim bedacht door de Hoekse Druppies!”

WVH en het Hoogheemraadschap van Delfland werken samen aan bewustwording

Het Hoogheemraadschap van Delfland is zeer enthousiast over de aanleg van de ideale watertuin en gebruikt het voorbeeld graag als inspiratiebron voor zowel buurtbewoners als professionals. Tjerron Boxem van het waterschap benadrukt het belang van dit soort voorbeelden: “Door de aanleg van de tuin helpt WVH de bewustwording over duurzaam waterbeheer te vergroten. Wij ondersteunen dit soort initiatieven van harte, ook financieel. We hopen dat meer woningcorporaties het voorbeeld van WVH volgen.”

Bezoek aan ideale watertuin

Na een presentatie van het waterschap in de Hoekstee bracht het gezelschap een bezoek aan de woningen en de ideale watertuin. Genodigden waren enthousiast over de ruimte, voorzieningen en afwerking van de woningen die grotendeels in de fabriek van Jan Snel zijn gebouwd en op locatie in elkaar zijn gezet. Ook de inrichting van de watertuin leverde enthousiaste reacties op. Geïnspireerd door het bezoek aan de ideale watertuin was er daarna voor de deelnemers namens woningcorporaties een door het Waterschap georganiseerde werksessie. Daar werd in kleinere groepen stilgestaan bij vragen als: welke klimaatadaptieve maatregelen kunnen woningcorporaties nemen? Wat zijn de kansen en knelpunten om dit voor elkaar te krijgen? En hoe kan het Waterschap helpen? Mogelijke maatregelen tijdens de uitvoering van grootschalige onderhoudsprojecten passeerden de revue. Zoals het vergroenen van daken en tuinen, de introductie van regentonnen en het aanpassen van dakgoten en bestrating. “Het is belangrijk dat wij ons meer verdiepen in het thema duurzaam waterbeheer”, aldus de deelnemers. “Deze werksessie heeft in elk geval geholpen om de bewustwording te vergroten.”

WVH investeert in haar relatie met uiteenlopende belanghebbenden

WVH is een sociale huisvester in Hoek van Holland. De jaarlijkse belanghebbendenontmoeting is één van de manieren waarop zij hun relaties laten zien waarmee wij zich bezighouden en met hen van gedachten wisselen. Tot de genodigden horen samenwerkingspartners zoals huurdersorganisatie Houdt Zicht, gemeente en gebiedscommissie, politie, zorg- en welzijnsorganisaties, collegacorporaties, aannemers, architecten en adviseurs.