Bewoners in ’t Zandt ontvingen afgelopen week goed bericht: er is geld beschikbaar om te investeren in de nodige versterking van het dorp. Woningcorporatie Woongroep Marenland ondertekende op 1 november een akkoord waarmee de financiën zeker zijn gesteld. De 51 huurwoningen ‐waarvoor een versterkingsadvies is gegeven‐ worden vervangen door versterkte nieuwe woningen.

Samen met en voor de huurders

Al langer werkt de corporatie uit Appingedam samen met bewoners aan de voorbereiding van dit project. Zo zijn onlangs de eerste schetsen van de nieuwbouwplannen gepresenteerd en besproken in het dorpshuis van ’t Zandt. Frank van der Staay (manager Vastgoed van Woongroep Marenland): “Ondanks de grote impact die sloop en nieuwbouw met zich meebrengt, zijn de reacties van bewoners erg positief. Nu de afspraken vast staan, gaan we de komende tijd met bewoners het plan afmaken.

Woningen voor deze tijd

Er worden minder woningen teruggebouwd. Dat past bij de vraag in ’t Zandt waar het aantal inwoners en huishoudens afneemt. Er wordt daarom een kleiner aantal gezinswoningen en levensloopbestendige woningen voor terug gebouwd. De nieuwe huizen zijn natuurlijk aardbevingsbestendig, hebben geen gasaansluiting en dragen bij aan lage energielasten. Ook wordt hiermee een stap gezet in de energietransitie naar gasloos en CO2‐neutraal.

Samenwerking

De gedetailleerde uitwerking van de plannen maakt Woongroep Marenland samen met bewoners, de gemeente Loppersum en de Nationaal Coördinator Groningen. Het project wordt in fases uitgevoerd en de laatste woningen worden naar verwachting in 2022 opgeleverd.