In Burgum gaat woningcorporatie WoonFriesland door met het vernieuwen van woningen. Aan de Kupersstrjitte, in het centrum, staan 28 appartementen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.

Samen met bewoners

Het plan om de 28 verouderde appartementen aan de Kupersstrjitte te slopen en te vervangen door nieuwbouw, kwam samen met bewoners tot stand tijdens drie bewonersavonden. Voor de bewoners een ingrijpende beslissing, sommigen wonen er al meer dan 15 jaar. 70% van de huurders stemde in met de plannen. Ondertussen zijn zij geïnformeerd dat de nieuwbouw definitief doorgaat. Bewoners hebben een jaar de tijd om te verhuizen. Zij kunnen naar een tijdelijke woning of naar een definitieve andere woning. Daarna beginnen de werkzaamheden.

Goed en betaalbaar wonen

Op dit moment wordt nog gekeken hoe de nieuwbouw er precies gaat uitzien. Eind 2019 zal de sloop plaatsvinden en in de loop van volgend jaar zijn de plannen voor de nieuwsbouw definitief. Zo wil het sociaal verhuurbedrijf verder bouwen aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben. Een goede balans tussen duurzaamheid, energiezuinigheid en betaalbare kwaliteit voor huurders is hierbij het uitgangspunt.

Dreamhûs

Betaalbaar, comfortabel, simpel én duurzaam wonen, dat is het idee achter DreamHûs. Dit experiment is een samenwerking tussen WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma, YES!Delft, The Green Village en de Bewonersraad Friesland. Vernieuwers worden uitgedaagd het huis van de toekomst mee te ontwikkelen, lees meer op www.dreamhus.nl