De gezamenlijke woningcorporaties in Amsterdam hebben in 2018 bij honderden corporatiewoningen woonfraude geconstateerd. Bij 821 woningen werden de huurcontracten ontbonden en konden de woningen opnieuw verhuurd. De belangrijkste vorm van woonfraude is ook dit jaar weer illegale onderhuur. Andere vormen zijn illegale vakantieverhuur,  hennepkwekerijen of illegale bordelen.

Elke woningcorporatie heeft een gespecialiseerd team dat dagelijks bezig is
om woonfraude op te sporen.

Over het algemeen neemt woonfraude toe wanneer de woningmarkt onder druk staat. Dit is ook de reden waarom de woningcorporaties hard werken om woonfraude aan te pakken, zodat sociale huurwoningen weer beschikbaar komen voor mensen die deze echt nodig hebben.

In 2018 zijn iets minder gevallen opgespoord dan het jaar ervoor. Bijvoorbeeld omdat frauderende huurders beter weten hoe ‘onder de radar‘ te blijven en corporaties vaker naar de rechter moeten. Ook de nieuwe privacywet speelt de corporaties parten. De corporaties blijven hun aanpak door-ontwikkelen. De bestrijding van woonfraude in samenwerking met de gemeente is voor de corporaties een structurele taak. De corporaties zijn blij dat ook de gemeente Amsterdam het komende jaar meer tijd zal investeren in het bestrijden van woonfraude en in de samenwerking met de corporaties op dit punt.

Winst maken met je sociale huurwoning

Mohamed Boussata werkt bij het team Bestrijding Onrechtmatige Bewoning van
Rochdale: “Iedereen kent wel mensen die met spoed een woning zoeken, maar onvoldoende
inschrijfduur hebben, geen urgentieverklaring kunnen krijgen en daardoor weinig kans maken. Als corporaties proberen we van alles, zoals friends- en jongerencontracten, om vooral de starters te helpen. We kennen de nood en ik begrijp het als mensen soms met in eerste instantie goede bedoelingen hun corporatiewoning onderverhuren aan bijvoorbeeld een familielid of vriend, zodra ze zelf andere huisvesting hebben. Maar een sociale huurwoning moet op een eerlijke
manier toegewezen worden aan degene die deze het hardst nodig heeft. Mensen die hun woning onderverhuren aan anderen, ondermijnen dit. Ook betalen onderhuurders vaak veel meer geld aan de officiële hoofdhuurder dan het bedrag van de huur en de lasten opgeteld. Door deze vorm van uitbuiting maken mensen soms forse winst met corporatiewoningen. Ten koste van mensen met lage inkomens die afhankelijk zijn van sociale huur.”

Verdachte situaties melden

Zijn collega Leendert Yntema van Eigen Haard dringt er op aan dat Amsterdammers zelf ook alert zijn op onderhuur. Want vaak leidt het tot problemen.  “Als een bewoner vermoedt dat er iets niet klopt bij een woning in het complex of in de straat, raden we aan contact op te nemen. Dat kan volledig anoniem, zowel bij de eigen woningcorporatie als bij het Meldpunt Zoeklicht van de gemeente. We zoeken zorgvuldig uit of er inderdaad iets niet klopt met de verhuur. Als iemand onderhuurt mijdt hij of zij vaak het sociaal contact met de buren. Een oplettende buur heeft dat
door. Het is niet goed als er geen contacten zijn. Criminaliteit ligt op de loer. Het is echt belangrijk dat onze huurders het melden als ze denken dat er iets niet pluis is. Bewoners dragen daarmee bij aan behoud van de sociale cohesie en een goede en veilige sfeer in het wooncomplex en in de buurt.”

Vakantieverhuur effectiever handhaven

Als een hoofdhuurder langere tijd weg is, kan deze de woning in overleg met de corporatie in de meeste gevallen tijdelijk aan een bekende verhuren. Maar echte vakantieverhuur, bijvoorbeeld via AirBnB, is niet toegestaan in corporatiewoningen, ook niet wanneer het een woning in de vrije huursector is. Als een huurder dit doet, neemt hij een groot risico. Corporatiebewoners die hun woning aanbieden via AirBnB of andere vakantieverhuursites en dit conform voorschriften melden bij de gemeente, worden automatisch en direct doorgegeven aan de corporaties. De huurder raakt dan de woning kwijt en kan een boete van wel € 5.000 krijgen. Daarom juichen de woningcorporaties het toe dat de gemeente Amsterdam strenger handhaaft, onder
andere via Zoeklicht Direct en een meldplicht.