In de Verzetsbuurt zijn onlangs nestkasten opgehangen voor zwaluwen, vleermuizen en huismussen. Op deze manier zorgt Woonconcept dat deze beschermde dieren een nieuw thuis krijgen in de buurt waar oude woningen plaatsmaken voor nieuwe sociale woningbouw.

Tijdelijke broedplaatsen

Begin 2019 worden woningen aan de Gebroeders Poststraat, Juliana van Stolberstraat en de Tandarts Schipperstraat gesloopt. In en rond die woningen nestelen beschermde dieren zoals huismussen, vleermuizen en zwaluwen. Om te voorkomen dat de dieren gaan nestelen in woningen die gesloopt gaan worden, zijn de dakgoten dichtgemaakt en tijdelijke nestkasten opgehangen. Deze werkzaamheden zorgden voor onduidelijkheid bij omwonenden en het idee ontstond dat er onderhoud werd gedaan aan woningen die op zeer korte termijn gesloopt gaan worden.

Rekening houden met mens en dier

“De woningen die gesloopt gaan worden, drukken een stempel op de uitstraling en de leefbaarheid van de wijk. Om te voorkomen dat die situatie langer duurt dan nodig, maar ook om de wijk zo snel mogelijk weer in ere te herstellen met nieuwe huurwoningen, gaan we zorgvuldig om met het nestelen van beschermde dieren. We houden zo rekening met de omwonenden en de dieren” Aldus Jan Alle Broersma, projectleider bij woningcorporatie Woonconcept.

Duidelijke communicatie

Omwonenden worden regelmatig geïnformeerd over de plannen via een nieuwsbrief. Dit is één van de manieren waarop de buurt meegenomen wordt in wat er speelt en wat ze kunnen verwachten. “We begrijpen dat een nieuwbouwproject zoals die in de Verzetsbuurt grote impact heeft op omwonenden. De overlast die zowel het slopen als bouwen met zich meebrengt kunnen we helaas niet helemaal wegnemen. Maar door duidelijk te communiceren en de verwachtingen en plannen af te stemmen, hopen we gezamenlijk een mooi project neer te zetten waar zowel mens en dier beter van wordt”, zegt Jan Alle Broersma.

Over Woonconcept

Woonconcept is als woningcorporatie actief op het gebied van huisvesting. De woningcorporatie verhuurt en beheert 12.500 woningen, garages en bedrijfspanden in de gemeenten Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland.