De wooncoaches van de Alliantie hebben inmiddels meer dan 80 huishoudens in de gemeente Huizen bezocht en nog steeds is de belangstelling groot. Door de grote belangstelling, positieve resultaten en tevreden bewoners hebben de Alliantie en de huurhuizen in de gemeente Huizen besloten het wooncoach project te continueren.

Ook andere wijken bezocht

Na het succes in de wijken Oude Dorp de Zuid en de Zeeheldenbuurt bezoeken de wooncoaches ook belangstellenden 65-plussers in andere wijken in Huizen. Omdat het merendeel van de verhuisde 65+ bewoners (10 verhuizingen in totaal) ook zonder voorrang had kunnen verhuizen, komt dat te vervallen bij de voortzetting van het project.

Continueren van het  wooncoach project

Het project wooncoach Huizen is een jaar geleden van start gegaan als pilot van een jaar. Het doel van de pilot was het maken van persoonlijk contact, inzicht verkrijgen in de woonwensen van de 65- plussers, voorlichting geven over de huidige woningmarkt en belemmeringen/ zorgen wegnemen. Eventuele doorstroming naar een gelijkvloerse woning is een positief bijkomend effect dat de woningmarkt kan bevorderen.

Effect van een persoonlijk gesprek met wooncoach

“Het mooiste effect van onze gesprekken is het activeren van de bewoners. Een persoonlijk gesprek waarin we uitleggen hoe je je kan inschrijven bij Woningnet, hoe huurbeleid in de gemeente werkt, het bekend maken met het gelijkvloerse woningaanbod en een verhuizing overzichtelijk maken, is voor velen net dat zetje wat ze nodig hebben om zelf weer actief te worden.” Aldus wooncoach Marjan Kramer van de Alliantie.

wooncoach
Wooncoach voorziet in een behoefte: een persoonlijk gesprek over wonen, zorg en welzijn
met bewoners van 65+

Informeren en zorgen wegnemen

Daarnaast hebben de wooncoaches er voor gezorgd dat familieleden of andere (vrijwilliger)instanties zijn ingeschakeld bij het zoeken en vinden van aanpassingen aan de woning, (thuis)zorg of een andere woning. Het informeren en ontzorgen zijn de belangrijkste zaken waarmee de meeste belemmeringen kunnen worden weggenomen. Bewoners zijn erg tevreden over het gesprek, het stelt hen in staat om goed geïnformeerd eigen keuzes te maken. Bert Rebel, wethouder Volkshuisvesting en Wonen van de gemeente Huizen, is enthousiast over het project Wooncoach Huizen; “Dit is echt maatwerk. Dankzij de wooncoaches krijgen 65-plussers de informatie die zij nodig hebben om de juiste beslissingen te nemen. Persoonlijk contact is hierbij heel belangrijk.”

Veel belangstelling bij andere gemeente in de regio Gooi en Vechtstreek

In andere gemeenten is veel belangstelling voor een persoonlijk gesprek met de wooncoach. Zo heeft de Alliantie ervaring opgedaan met het project wooncoach Huizen. De ervaring die daar is opgedaan wordt nu gebruikt in de gemeente Hilversum. In de regionale woonvisie is bepaald dat gemeenten invulling geven aan de wooncoach.

Over de woningcorporatie

Woningcorporatie de Alliantie bestaat sinds 2001, toen vier woningcorporaties met elkaar fuseerden: Atrium (Gooi en Vechtstreek), de Dageraad (Amsterdam), Groene Stad Almere (Almere) en SCW (Amersfoort en omstreken). Sinds januari 2006 voeren alle corporaties de naam: de Alliantie. Ook fuseerden de Alliantie in 2003 met Stichting Goed Wonen in Nederhorst den Berg en in 2006 met PWV Wonen in Amsterdam. De Alliantie heeft ruim 50.000 woningen in haar bezit welke zij betaalbaar willen aanbieden aan mensen met een bescheiden inkomen.