De acht woningcorporaties in het aardbevingsgebied zijn blij dat de veiligheid van Groningen snel toeneemt door het dichtdraaien van de gaskraan. Ook het besluit van minister Wiebes om financiële middelen beschikbaar te stellen om de versterking door te laten gaan bij 1588 woningen, daar waar het nodig is of daar waar toezeggingen zijn gedaan, is positief ontvangen. Het enige wat nu met spoed nodig is, is duidelijkheid van de minister over de veiligheid van iedere individuele woning die versterkt wordt.

Veiligheid of geschepte verwachtingen

Minister Wiebes heeft bewoners van 1588 adressen laten weten dat de versterking van hun woning door kan gaan. Onduidelijk is welke woningen vanwege veiligheid moeten worden versterkt en welke woningen versterkt mogen worden, omdat er bepaalde verwachtingen zijn gewekt. Voor deze laatste groep geldt dat de eigenaren -particulieren en corporaties- mogen kiezen of de woning versterkt wordt volgens het versterkingsadvies, lichter versterken of geen versterking.

Bouwen aan toekomstperspectief

Ondanks de onduidelijkheid die er tot nu toe is, zijn de woningcorporaties blij dat de gaskraan dichtgaat en dat dit een positief effect heeft op de veiligheid van woningen en de huurders. Ook hoeven er minder woningen versterkt te worden dan van tevoren gedacht. Gerke Brouwer, directeur-bestuurder van Woongroep Marenland en vertegenwoordiger van de acht samenwerkende corporaties: “Wij willen samen met onze huurders en gemeenten bouwen aan toekomstperspectief voor onze bewoners. We zijn daarom blij dat er duidelijkheid komt over veiligheid en financiële middelen beschikbaar worden gesteld om deze veiligheid te kunnen garanderen.”

Duidelijkheid per adres

Brouwer: “Wij kunnen eindelijk met bewoners en gemeenten aan de slag met een veilig Groningen én met wat we mensen hebben beloofd, zodra per adres duidelijk is waar wat moet gebeuren. Die duidelijkheid verwachten de corporaties in september van NCG te krijgen. Vanaf dat moment gaan wij in overleg met onze huurders.”

Woningcorporaties in aardbevingsgebied

De acht woningcorporaties in het aardbevingsgebied werken samen op het gebied van de versterkingsopgave om hun krachten te bundelen. Het gaat om woningstichting Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, Woonstichting Groninger Huis, Woningstichting De Delthe, Stichting Uithuizer Woningbouw, Acantus, Lefier en Woonzorg Nederland.

Woongroep Marenland, Wierden en Borgen, Groninger Huis, Acantus en Woonzorg Nederland hebben woningen in de groep van 1588 gebouwen.