Als woningcorporatie staat Staedion de komende jaren voor een flinke uitdaging: het verduurzamen van de woningvoorraad. Op dat vlak gebeurt natuurlijk al een heleboel. Bij renovatieprojecten worden al veel energiebesparende technieken toegepast en nieuwbouw wordt zelfs energieneutraal opgeleverd. Maar welke ideeën hebben bewoners eigenlijk als het gaat om duurzaamheid? Om daar achter te komen daagt woningcorporatie Staedion haar bewoners uit met een prijsvraag.

Ondersteunen van duurzame ideeën

Willem Krzeszewski, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Staedion, licht het idee toe: “met deze prijsvraag, als alternatief voor onze eerdere leefbaarheidsprijs, willen we duurzame initiatieven van onze bewoners ondersteunen. Als woningcorporatie zetten wij in op betaalbaarheid en kwaliteit. Een duurzame aanpak hoort hier bij. Ik hoop dat we met deze prijsvraag kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid en kwaliteit van wonen. En we stimuleren om samen na te denken hoe we onze woningen en leefomgeving duurzamer kunnen inrichten en gebruiken.”

Vier categorieën, vier hoofdprijzen

De eerste editie van deze prijsvraag bevat vier verschillende categorieën waarop ingeschreven kan worden:

• Groen (bijvoorbeeld een duurzame gezamenlijke tuin of regenwateropvang)
• Energiebesparing door gedrag (bijvoorbeeld samen energie besparen of recyclen)
• Energiebesparing door techniek (bijvoorbeeld led-verlichting en energiezuinige apparaten)
• Duurzame energieopwekking (bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboiler of warmtepomp)

Per categorie is er straks een hoofdprijs te verdelen. Het totaal aan prijzengeld bedraagt € 200.000,- euro en wordt verdeeld over de categorieën. Woningcorporatie Staedion gaat samen met de prijswinnaars en het gewonnen prijzengeld aan de slag om de ideeën uit te voeren.

Meedoen kan tot 1 januari 2019

De prijsvraag staat open tot 1 januari 2019. Daarna volgt het moment van jurering en vervolgens de bekendmaking van de prijswinnaars begin maart 2019. De wens bestaat om alle winnende ideeën uiterlijk eind 2019 te realiseren. De prijswinnaars kunnen bij het indienen van hun idee én bij de uitwerking van het idee een beroep doen op de expertise van (het netwerk van) Staedion. Meedoen kan via www.staedion.nl/samenduurzaam.

Over woningcorporatie Staedion

Woningcorporatie Staedion verhuurt ruim 36.000 woningen en 6.300 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in Den Haag en omgeving. De missie is een eigen thuis bereikbaar maken met haar bewoners. Staedion biedt betaalbare woningen voor mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt. Speerpunt daarbij is veilig en goed wonen. De woningcorporatie streeft ernaar dat al haar bewoners zich thuis voelen. Om dit te realiseren werken zij samen met bewoners en (maatschappelijke) partners.