Woningcorporatie Welbions heeft de woonwensen van jongeren in Borne en Hengelo laten onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid in Hengelo wil wonen. De jongeren verhuizen het liefst naar een eengezinswoning en ze zoeken vooral in de prijsklasse van 417,34 tot 597,30 euro. Jongeren komen echter door hun inschrijftijd en inkomen vaak niet in aanmerking voor een eengezinswoning. Woningcorporatie Welbions voert nu een aantal acties uit om jongeren meer kans te geven op het vinden van een passende woning.

Onderzoek voor Welbions

WoningNet voerde het onderzoek voor Welbions uit. 3.045 jongeren tot 28 jaar, ingeschreven als woningzoekende, ontvingen een enquête per e-mail. 514 jongeren vulden de enquête in. De helft van deze jongeren woont bij de ouders, en ze willen vooral verhuizen omdat ze zelfstandig willen gaan wonen. De jongeren vinden de grootte van een woning, de buitenruimte, winkels voor dagelijkse boodschappen en openbare parkeerplaatsen in de nabijheid erg belangrijk.

Voorkeur voor eengezinswoning

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren het liefst verhuist naar een eengezinswoning, vooral vanwege de grootte en de tuin. Dit is opvallend omdat bijna 60% van de jongeren alleenstaand is. De meeste jongeren willen bovendien een woning huren in de prijsklasse van 417,34 tot 597,30 euro, gevolgd door de prijsklasse tot 417,34 euro. Jongeren komen door hun inschrijftijd en inkomen vaak niet in aanmerking voor een eengezinswoning. Dit verklaart de ontevredenheid over het aanbod: 43% van de respondenten is hier ontevreden over. Als reden hiervoor geven zij aan dat er te weinig aanbod is in het woningtype dat ze zoeken en de prijsklasse waarin ze zoeken.

Hengelo in trek

Vooral Hengelo is populair bij de jongeren: 67% van de Hengelose jongeren wil in Hengelo wonen en 13% wil graag verhuizen naar Borne. 70% van de jongeren uit Borne wil het liefst naar Hengelo verhuizen, 14% geeft aan in Borne te willen blijven wonen en 16% heeft geen voorkeur voor een van beide. De verhuisbeweging van jongeren uit Borne naar Hengelo is niet iets van de laatste tijd. Terugkijkend vanaf 2010 is te zien dat het aantal verhuizingen in de sociale sector van jongeren uit Borne naar Hengelo de afgelopen jaren ongeveer gelijk is gebleven.

Signalen uit Borne

Woningcorporatie Welbions krijgt signalen van jongeren uit Borne en de gemeenteraad in Borne dat jongeren uit die gemeente er moeilijk een sociale huurwoning kunnen vinden. Deze signalen worden niet bevestigd door de uitkomsten van het onderzoek. Toch vindt Welbions het belangrijk om gehoor te geven aan deze signalen. De uitkomsten zijn besproken met beide gemeenten en aan de hand daarvan voert Welbions een aantal acties uit om jongeren meer kans te geven op het vinden van passende woonruimte.

Aanbod jongeren vergroten

Welbions vergroot het aanbod voor jongeren door bij bepaalde woningen flexibele huurprijzen toe te passen. Woningcorporatie Welbions verlaagt deze huur op het moment dat een jongere de woning toegewezen krijgt.

Doorstroom bevorderen

Bij eengezinswoningen kan Welbions de doorstroom bevorderen door bijvoorbeeld voorrang te geven op een appartement aan huurders die een eengezinswoning verlaten. Vooral bij nieuwbouwprojecten gaat Welbions dit inzetten.

Voorlichting

Uit het onderzoek maakt Welbions op dat een deel van de jongeren geen realistische verwachtingen heeft over het type woning waarvoor ze in aanmerking komen. Welbions vindt het belangrijk om de jongeren een realistisch beeld te schetsen. Ook moet het belang van tijdig inschrijven worden benadrukt zodat jongeren een betere uitgangspositie hebben wanneer ze actief op zoek gaan naar een woning. Daarom spant Welbions zich in om jongeren meer voor te lichten, bijvoorbeeld via social media en een informatiebijeenkomst.