Sandra Beckerman van de SP heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om opheldering gevraagd naar aanleiding van een artikel in het AD. Hierin wordt gemeld dat er binnen woningcorporatie Vestia mogelijk fraude is…