Woningcorporatie ‘De Woningstichting’ uit  Wageningen start met een proef waarbij een verhuurde woning tevens dienst doet als buurtontmoetingsplaats. Met een proef die een jaar duurt wil de corporatie bijdragen aan de sociale binding in de wijk Patrimonium.

Compleet gerenoveerd

De wijk Patrimonium is na een ingrijpende periode van sloop compleet gerenoveerd. Niet alleen de woningen maar ook de straten en groenvoorziening zijn onder handen genomen. Nu de buurt weer is volgestroomd met nieuwe en oude bewoners wil de Woningstichting bijdragen aan de sociale cohesie. Hiervoor is een programma ontwikkeld genaamd: ‘de inclusieve wijk’. Een onderdeel hiervan is het ter beschikking stellen van een huiskamer voor buurtbewoners.

Woning is tevens verhuurd

Gedurende een proefperiode van een jaar is een woning verhuurd aan twee studenten terwijl de huiskamer open is voor buurtbewoners. Hiermee wil de corporatie de leefbaarheid in de wijk vergroten.  Directeur/bestuurder van de Woningstichting Annelies Barnard reageert enthousiast:
“Het is mooi dat we op deze manier samen aan leefbaarheid kunnen werken. Dat we met deze
woning in Patrimonium een plek voor ontmoeting tussen buurtbewoners realiseren. Waar
studenten, ouderen en/of jongeren een samen thuis in de buurt hebben.”

In de woning wonen twee studenten. Zij zijn geselecteerd voor dit project en werken ook mee aan activiteiten met de buurt. Bewoners kunnen gebruik maken van de huiskamer voor een kopje koffie, maar ook om activiteiten te ontwikkelen of zaken als leefbaarheid te bespreken.