De woningen van Talis in Jerusalem, een buurt in de wijk Heseveld in Nijmegen, worden flink vernieuwd. De 81 huurappartementen krijgen in 2019 groot onderhoud en er komen 220 nieuwe, duurzame eengezinswoningen. De bestaande 220 woningen worden afgebroken.

Sloop/nieuwbouw eengezinswoningen

Deze week hebben de huurders van de eengezinswoningen duidelijkheid gekregen over de toekomst van hun woning en buurt. De corporatie heeft het besluit genomen om de bestaande woningen te slopen en hier 220 duurzame nieuwbouwwoningen terug te bouwen. Afgelopen jaren heeft woningcorporatie Talis samen met een bewonersprojectgroep verschillende scenario’s onderzocht. Sloop/nieuwbouw is de enige haalbare optie. Het plan is om de nieuwbouwwoning op dezelfde plaats te bouwen als de bestaande woning. Bewoners kunnen allemaal naar hun eigen plek terug.

Groot onderhoud appartementen

De 81 sociale huurappartementen van Talis in de hoogbouw krijgen in 2019 groot onderhoud. De douche, keuken, toilet, leidingen, voordeuren en kozijnen worden onder andere vernieuwd. Net zoals bij andere groot onderhoudsprojecten voert Talis deze werkzaamheden aan de huurwoningen uit zonder hier een vergoeding voor te vragen. In de hoogbouw zijn ook veel appartementen van particuliere eigenaren. Zij hebben de mogelijkheid om tegen betaling mee te doen met de werkzaamheden.

Toekomstgericht wonen

Ronald Leushuis, bestuurder bij Talis: “Afgelopen jaren hebben we veel onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden voor Jerusalem. Een bewonersprojectgroep is hier nauw bij betrokken geweest. Wij zijn blij dat we bewoners nu duidelijkheid kunnen geven over wat er gaat gebeuren. Met de nieuwbouw en de flinke aanpak van de appartementen kunnen huurders straks prettig, comfortabel en duurzamer wonen.”

Het vervolg

De groot onderhoudswerkzaamheden aan de appartementen starten in april 2019 en worden ook dat jaar nog afgerond. Voor het uitwerken en voorbereiden van de sloop/nieuwbouwplannen van de eengezinswoningen verwacht Talis nog minimaal een jaar nodig te hebben. Om de woningen te kunnen slopen, vraagt Talis akkoord aan alle huurders. Bij minimaal 70% akkoord gaan de plannen door. Voordat huurders akkoord kunnen geven, moeten eerst de nieuwbouwplannen en het sociaal plan bekend zijn. Samen met een groep bewoners stelt Talis het sociaal plan op. Hierin staan onder andere vergoedingen, tijdelijke huisvesting en stadsvernieuwingsurgentie. Ook worden bewoners betrokken bij hoe de woningen er uit komen te zien. Daarnaast moeten er formele stappen doorlopen worden, waaronder de vergunningen samen met de gemeente en het onderzoek naar flora en fauna.

Geen huurverhoging in 2019

Het duurt nog een behoorlijke tijd voordat alle plannen voor de eengezinswoningen gereed zijn. Vooruitlopend op het sociaal plan heeft Talis daarom besloten om de jaarlijkse huurverhoging voor 2019 niet door te voeren voor de 220 eengezinswoningen in Jerusalem.