Uit onderzoek van het Financieel Dagblad blijkt dat de corporaties van grote steden te kampen
hebben met woonfraude op grote schaal. 10% en 20% van de 186.000 Amsterdamse woningen in
hun bestand wordt illegaal onderverhuurd. Ook in het werkgebied van Woonpartners MiddenHolland (MH) stijgen de cijfers in verband met woonfraude. Niet zo schrikbarend als in de grote steden. Maar een goede aanpak is zeker nodig.

“Bij een melding van woonfraude zoals illegale onderhuur, een langdurig leegstaande woning of
voortdurende overlast, controleren we eerst het dossier van de huurder. Wie is de rechtmatige
bewoner en zijn er meer meldingen? Bij voldoende aanleiding, starten we een adresonderzoek”
aldus coördinator Wonen Astrid de Rijk. “Een medewerker legt een huisbezoek af en we nemen
verklaringen af bij omwonenden. De huurder wordt in de meeste gevallen uitgenodigd op kantoor
voor een gesprek”.

Cijfers en feiten

In 2018 onderzocht Woonpartners MH 53 adressen. Dit heeft geleid tot ondermeer 22 huuropzeggingen waarvan één met juridische tussenkomst. Voordat het tot een huuropzegging komt, waarschuwde de corporatie de huurder dat illegale onderverhuur niet is toegestaan. Het aantal huuropzeggingen ten gevolge van illegale onderhuur is 0,28% van het hele woningbezit van Woonpartners MH. In 13 dossiers ging het om rechtmatige bewoning waarbij de huurder toestemming heeft om tijdelijk de woning onder te verhuren.

Sommige huurders doen een verzoek tot inwoning. Dat was in 2018 slechts eenmaal de reden van
onderzoek. Ook is er eenmaal op verzoek van overlast een dossier overgedragen aan het sociaal
team van de gemeente. In 2017 zijn 37 adressen onderzocht en in 2016 waren dat er 22.

Huurders zijn de ogen en oren van de wijk

Astrid de Rijk: “Als medewerker van Woonpartners MH zijn wij blij als huurders of omwonenden ons een melding maken als ze onderverhuur vermoeden. Zij zijn de oren en ogen van de wijk en kennen de gang van zaken in een straat. Bij illegale onderhuur kunnen we ingrijpen dat vergroot weer de kans op een woning voor de eerlijke woningzoeker”.