Met een feestje in Amsterdam Zuidoost heeft Stadgenoot afgelopen weekend een enorm zonnepanelendak geopend. Op seniorencomplex De Drecht liggen nu 1516 panelen die groene stroom leveren aan 311 woningen. Het dak was een initiatief van een aantal actieve bewoners.

370.000 kwh/jaar

De verwachte opbrengst is ruim 370.000 kWh per jaar. Dat is voldoende voor de collectieve voorzieningen van het gebouw, zoals lift en verlichting van hal en gemeenschappelijke ruimtes. Ook een deel van het individuele elektraverbruik komt van het zonnedak.

Investering: € 564.000

De totale investering voor het zonnedak is 564 duizend euro. Een subsidie van 14 duizend euro kwam uit het potje Stimulering Grote Zonprojecten van de gemeente Amsterdam. Er wordt ook gebruik gemaakt van een exploitatiesubsidie, de SDE+-regeling. Om hoeveel geld dat gaat is afhankelijk van de marktprijs van stroom en van de daadwerkelijk opgewekte hoeveelheid energie. Het gaat naar verwachting om een bedrag van 13 tot 17 duizend euro per jaar.

80% vóór zonnepanelen

In De Drecht wonen 311 huishoudens, veelal senioren. Mede dankzij de inzet van een groep actieve bewoners stemde tachtig procent vóór de zonnepanelen. Zeventig procent was nodig om het project door te laten gaan. Stadgenoot garandeert de bewoners minimaal tien euro energiebesparing per jaar.

Naar 7.000 zonnedaken

Woningcorporatie Stadgenoot wil de komende vijf jaar 7.000 woningen van een zonnedak voorzien, met name bij nieuwbouw, woningverbetering en planmatig onderhoud. Er wordt gewerkt aan de oprichting van een Energy Service Company (ESCo), een bedrijf dat gespecialiseerd is in energiebesparing en duurzame energievoorziening.

Stadgenoot en LENS

Stadgenoot verhuurt 30.000 woningen in Amsterdam, grotendeels in de sociale sector. Het zonnepanelendak werd geïnstalleerd en wordt onderhouden door LENS, gespecialiseerd in zonnesystemen voor woningcorporaties.