Overheidsbeleid wil dat mensen uit beschermde woonvormen vaker zelfstandig gaan wonen. QuaWonen helpt hen graag op weg. Deze mensen hebben immers geen inschrijfduur en zijn vaak niet goed in staat om zelfstandig een woning te zoeken. De corporatie heeft hiervoor in 2017 een werkwijze afgesproken binnen de regio Midden-Holland en met de gemeente Krimpen aan den IJssel. Sindsdien zijn er 21 uitstromers gehuisvest: 15 in de gemeente Krimpenerwaard en 6 in Krimpen aan den IJssel. 

De werkwijze is als volgt: zorginstellingen en instellingen voor maatschappelijke opvang die een woning zoeken voor cliënten die uitstromen, kunnen dat bij de gemeente melden. De woningcorporatie in de gemeente biedt deze cliënten dan een woning aan met een tijdelijke huurovereenkomst en een contract voor zorg of begeleiding.

Met een tijdelijk huurcontract kunnen corporaties effectiever ingrijpen bij onverhoopte ernstige overlast of het structureel mijden van zorg of hulp. Naast het huurcontract sluit de bewoner met de zorginstelling een zorgcontract af voor de begeleiding.

Gemeente Krimpenerwaard
Voor de gemeente Krimpenerwaard was voor 2018 vastgesteld om – samen met de andere lokale corporaties – in totaal 17 mensen te huisvesten. Dat zijn er uiteindelijk 10 geworden. Soms kan QuaWonen voor een specifieke vraag geen geschikte woning leveren. Ook willen veel mensen uit deze doelgroep liever elders wonen. Corporaties willen daarom nog een verbetering doorvoeren in de match tussen woningzoekende en de beschikbare woningen.

Krimpen aan den IJssel
In de gemeente Krimpen aan den IJssel wordt er vooraf geen taakstelling benoemd. QuaWonen huisvest op basis van de vraag van zorginstellingen en gemeente.