Gemeente Krimpen aan den IJssel, Stichting Huurdersbelang en QuaWonen tekenen nieuwe prestatieafspraken op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De afspraken zijn het resultaat van een goede samenwerking tussen de drie partijen. Er is een brede overeenstemming over de belangrijkste thema’s voor 2019: voldoende sociale huurwoningen, wonen voor starters, zelfstandig thuis wonen voor ouderen en de energieopgave.

Meer sociale huurwoningen nodig

QuaWonen ziet dat er minder mensen verhuizen, en dat er dus minder huurwoningen vrij komen. Tegelijkertijd groeit de groep mensen die is aangewezen op een sociale huurwoning. De nieuwe regionale woningmarktafspraken (regio Rotterdam) geven aan dat er meer sociale huurwoningen moeten komen. De gemeente en QuaWonen verkennen samen de mogelijkheden. Verder komen er weinig woningen beschikbaar voor starters. De gemeente en QuaWonen gaan in gesprek met starters over hun woonwensen. Die informatie helpt om goede oplossingen te bedenken.

Maatregelen om langer zelfstandig te wonen

Steeds meer ouderen willen, en moeten vanuit overheidsbeleid, langer zelfstandig blijven wonen. Hun woning is daar niet altijd geschikt voor. Eind 2018 is QuaWonen een onderzoek gestart naar de woonwensen van ouderen. In 2019 komen corporatie en huurders op basis van die informatie tot concrete maatregelen. Bijvoorbeeld extra woningaanpassingen, al dan niet tegen een kleine huurverhoging. De gemeente ondersteunt vanuit het WMO-budget. Van huurders wordt ook een eigen bijdrage en verantwoordelijkheid verwacht.

Ambitie eerste gasloze wijk in Krimpen: Centrum-Zuid

Woonlasten worden niet alleen bepaald door de huurprijs, ook energiekosten tellen mee. QuaWonen heeft haar energieaanpak versneld: elk jaar worden gemiddeld 180 woningen in Krimpen aan den IJssel energiezuiniger en comfortabeler. Verder hebben gemeente en corporatie de ambitie om een volledig gasloze wijk te realiseren met ruim 80 sociale huurwoningen (QuaWonen) en 40 koop en/of markthuurwoningen (van een belegger). De bouw van de eerste woningen begint in 2020.