Op maandag 9 juli ontvingen bewoners in de ‘Waalkazerne’ bericht van woningcorporatie Portaal,
dat de renovatie in hun buurtje doorgaat. Een ruime meerderheid van 79% van de bewoners
stemde in met de renovatie. Na de zomer worden de historische woningen in het centrum van
Nijmegen vergaand verbeterd door aannemer De Variabele. Dit betekent onder meer dat vele tocht en koudeklachten worden opgelost en dat de woningen een stuk energiezuiniger worden.

Een fijne wijk

De Waalkazerne is een fijne woonwijk midden in het centrum van Nijmegen. Het bestaat uit 79 beneden bovenwoningen die opgeleverd zijn in 1924 en 1925. Daarmee behoort deze wijk, samen met het Willemskwartier, tot het oudste bezit van Portaal in Nijmegen. Aan de Oude Haven, bij het Papengas, stond de Papengaskazerne, vanaf 1892 Waalkazerne genoemd. Na de Eerste Wereldoorlog werd dit terrein van de voormalige klooster en kazerne bestemd voor sociale woningbouw: de eerste stadsvernieuwing in Oud-Nijmegen.

Leefomstandigheden benedenstad

De huizen waren bedoeld om de leefomstandigheden van arbeiders in de Nijmeegse benedenstad te verbeteren, die dan vaak nog in ‘krotwoningen’ leefden. Ze werden sober gebouwd in ‘blauw grijze klinkers’ met metselwerk van ‘geel hard grauw, in Hardegser cementkalk’. Johan Noppe, manager van Portaal in Nijmegen: “In de loop van de tijd hebben we deze woningen steeds aangepast, maar met deze renovatie maken we een grote stap. Met energielabel A voldoen ze straks aan de eisen van de huidige tijd. Door deze woningen nu goed te isoleren, kunnen we later eenvoudiger overstappen naar een andere warmtevoorziening.” Portaal houdt zo in iedere wijk rekening met de Warmtevisie ‘Nijmegen Aardgasvrij’ van de gemeente Nijmegen, om uiteindelijk alle woningen van het gas af te brengen.

Weer jaren vooruit

Met de renovatie zorgt Portaal ervoor dat de 79 woningen Waalkazerne de komende jaren weer vooruit kunnen. Daarvoor voert aannemer De Variabele verschillende werkzaamheden uit. Het project bestaat uit een combinatie van werkzaamheden aan de buitenkant en aan de binnenkant van de woning. Het gaat om onderhoud dat ‘gewoonweg’ uitgevoerd moet worden om de woning netjes te onderhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de vervanging van badkamer, toilet en keuken na de vastgestelde gebruikstijd.

Isolerende maatregelen verhogen comfort

Daarnaast neemt de woningcorporatie energetische (isolatie-)maatregelen om het wooncomfort te
verbeteren en de woningen van energielabel C of D te verbeteren naar energielabel A. Na het
aanbrengen van isolerende maatregelen aan het dak, spouwmuren en beglazing zal de woning een stuk energiezuiniger zijn. Ook zorgt de aannemer ervoor dat de woningen worden verbeterd voor wat betreft de brandveiligheid, ventilatie, inbraakveiligheid, houtrot, en de groepenkasten in de meterkasten.

Klankbordgroep en reacties bewoners

Bij de voorbereiding van de plannen zijn veel partijen betrokken. De bewoners hebben zich
vertegenwoordigd in een klankbordgroep. Met deze klankbordgroep voert Portaal regelmatig overleg. Ook tijdens de uitvoering van het project blijft de woningcorporatie in gesprek met de bewoners. De plannen sluiten goed aan bij de wensen van de bewoners. Dit merkten Portaal en De Variabele aan de positieve reacties van huurders tijdens de inloopspreekuren:

Stand van zaken

Inmiddels loopt de wettelijke bezwaartermijn van acht weken. Portaal verwacht begin september een definitieve uitkomst te hebben. Vervolgens zullen de werkzaamheden nog diezelfde maand starten. Uiteindelijk moet het geheel in het voorjaar van 2019 klaar zijn.

Lees ook: TU-Eindhoven gaat brandveilig bouwmateriaal ontwikkelen