Portaal

Woningcorporatie Portaal  heeft woningen in o.a. Utrecht, Amersfoort, Soest, Leiden, Arnhem en Nijmegen. Portaal verhuurt minstens 90 procent van haar sociale huurwoningen aan huishoudens met een laag inkomen. In totaal verhuurt Portaal meer dan 55.000 woningen.

Woningcorporatiesector gaat over op SBR

De informatievoorziening in de woningcorporatiesector moet worden verbeterd. Dit vinden Aedes, het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties en WSW. Zij hebben hiervoor in 2017 een convenant opgesteld dat nu steeds concretere vormen gaat aannemen….

Zeventig woningen gasloos in Soest

Woningcorporatie Portaal is begonnen met de renovatie van 70 woningen in Soest. Hierbij wordt een compleet pakket aan energiebesparende maatregelen genomen. De woningen zullen allemaal van het gas worden afgesloten. Energiebesparing Een aantal energiezuinige installaties…