Huurders van Oost Flevoland Woondiensten (OFW) kunnen nu ook bij de corporatie terecht voor een tuinonderhoudsbeurt; De TuinAPK. Tegen betaling wordt de tuin twee keer per jaar onderhouden door een hovenier. OFW start deze TuinAPK eerst als proef voor maximaal 30 huurders. Na 1 juli 2019 wordt er geëvalueerd.

Huurders zijn volgens de huurvoorwaarden zelf verantwoordelijk voor de tuin, maar soms lukt het hen niet om deze door bijvoorbeeld gezondheidsproblemen te onderhouden. Tegen kostprijs kunnen huurders zich aanmelden voor de TuinAPK. In het voor- en najaar bieden medewerkers van IMpact voor twee uur ondersteuning bij het tuinonderhoud. Huurders kunnen uit een basispakket een keuze maken uit een aantal werkzaamheden.

Te denken valt aan het knippen van hagen, het verwijderen van onkruid en het maaien van gras. Oudere huurders, huurders met een lichamelijke beperking en huurders waarvoor het tuinonderhoud een zware belasting is, krijgen voorrang op de TuinAPK. Daarnaast kunnen huurders die geen hulp in hun omgeving en onvoldoende financiële middelen hebben een korting krijgen op de maandelijkse kosten.

Win-winsituatie door social return

OFW vindt het belangrijk om samen te werken met maatschappelijke partners. OFW is dan ook erg blij met de samenwerking met IMpact. Het is een win-winsituatie: OFW biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk en we ondersteunen huurders in hun verantwoordelijkheid voor het onderhouden van een verzorgde woonomgeving.

Lees ook: Tegels eruit, groen erin. Pleidooi voor watervriendelijke tuinen