Kennemer Wonen gaat twaalf uiterst duurzame en toekomstbestendige nul-op-de-meter woningen bouwen aan de Verspyckweg in Bergen aan Zee. De gemeenteraad van Bergen heeft 5 juli ingestemd met het bestemmingplan voor de twaalf huurwoningen. “Nul-op-de-meter woningen zorgen dat de energierekening, en daarmee de woonlasten, voor de huurder aanzienlijk worden verlaagd”, benadrukt Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen. “Als wethouder Wonen ben ik heel blij met nieuwe huurwoningen in Bergen aan Zee, want daar is behoefte aan”, zegt wethouder Frits Westerkamp.

Nul-op-de-meter woningen

Een zogenaamde nul-op-de-meter (NOM) woning wekt evenveel energie op als nodig is voor het huis en het huishouden, of levert zelfs meer energie op. Voor het opwekken van energie worden slimme installaties geplaatst en wordt energie opgewekt vanuit natuurlijke bronnen. Kortom; eigen energieopwekking dat wordt gebruikt voor verwarming van de woning, warm tapwater en voor huishoudelijke apparaten. De woningen krijgen geen gasaansluiting. Kennemer Wonen bereidt zich voor op een aardgasloze toekomst, om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Dit leidt tot klimaatwinst en lagere energielasten voor de huurders. Wethouder Yolan Koster (Duurzaamheid) beaamt dit: “Dit plan past bij de duurzaamheidsambities die we als gemeente nastreven.”

Toekomstbestendig

Alle woningen voldoen aan onze eisen voor toegankelijkheid. Dit betekent dat ze ook voor oudere huurders goed toegankelijk zijn. De woningen worden gebouwd in clusters van 4×3 woningen en krijgen allemaal een terras. Alle woningen hebben twee bouwlagen en worden optimaal geïsoleerd. Op de daken worden zonnepanelen aangebracht en in de woning komt een lucht-water warmtepomp. Het gebied rondom de woningen wordt passend bij het omliggende duinlandschap ingericht en is voor algemeen gebruik door de bewoners. De bergingen van de woningen liggen centraal in het plan tussen de bouwblokken. Op het terrein worden twintig parkeerplaatsen gerealiseerd.

Start bouw nog dit jaar

Naar verwachting start de bouw in het najaar van 2018. Als de bouw voorspoedig verloopt, worden de woningen in het voorjaar van 2019 voor verhuur aangeboden via het woonruimteverdelingssysteem van SVNK.