Woningcorporatie Mitros en gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) hebben de handen ineen geslagen om op verschillende plaatsen in de stad Utrecht een diversiteit aan woningtypes te ontwikkelen en tevens te verdichten.

Samenwerking bezegeld

In Utrecht werd vandaag de handtekening voor samenwerking gezet door Toon Corver, directeur woningcorporatie Mitros, en Harm Janssen, directeur BPD regio Noord-West. Toon Corver, directeur woningcorporatie Mitros: ”Samen met BPD kunnen we onze maatschappelijke opgave beter vormgeven: door potentiele bouwlocaties uit te wisselen maken we de inclusieve stad mogelijk.” Harm Janssen, directeur regio Noord-West: “Met deze samenwerking kunnen wij invulling geven aan onze ambitie om woongebieden in Utrecht te ontwikkelen waarin voor mensen met een verschillende achtergrond plaats is. Betaalbaarheid is daarbij voor ons belangrijk.

 

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Mitros en BPD

Juiste mix aan woningen

De inclusieve stad, een stad waarin plaats is voor iedereen, vraagt om een diversiteit aan woningtypes in de verschillende Utrechtse wijken. De juiste mix tussen sociale huurwoningen en middel dure huur- en koopwoningen. Mitros en BPD willen samenwerken aan de inclusieve stad en met die ambitie hebben zij een strategische stadssamenwerking ondertekend. Met deze samenwerking worden nieuwe gedifferentieerde woon/leefmilieus voor de stad ontwikkeld. Door bestaande gebieden opnieuw te bekijken en slim in te richten kunnen kansen worden gecreëerd om te verdichten en kwaliteit toe te voegen in bijvoorbeeld naoorlogse wijken. Mitros en BPD zijn beiden grote spelers in het Utrechtse die, ook in mindere tijden, niet zomaar uit het straatbeeld verdwijnen.

Ambities van Mitros en BPD

De ambitie is dat op de ene plek in de stad sociale huurwoningen van woningcorporatie Mitros verdwijnen om middeldure huur- en koopwoningen door BPD toe te voegen op diezelfde locatie. BPD gaat het verlies aan sociale huurwoningen compenseren in een andere wijk binnen de stad, waar nu minder sociale woningbouw aanwezig is. Middels deze unieke uitruil zal het aantal sociale huurwoningen in de stad per saldo sneller stijgen en kan er tevens verdichting plaatsvinden.

Ambities sluiten aan bij Gemeente Utrecht

De beoogde ambities van Mitros en BPD: een inclusieve en betaalbare stad, verdichten, differentiëren en het toevoegen van kwaliteit aan wijken sluiten aan bij de doelstellingen die verwoord staan in het nieuwe collegeakkoord van de Gemeente UtrechtKees Diepeveen (wethouder Wonen gemeente Utrecht) in reactie op de samenwerking: ”De plannen van deze partijen om met uitruil van woningen en posities gemengdere wijken in Utrecht te realiseren sluiten aan bij onze ambities. Wij willen een goede verdeling van het aanbod in de wijken, zodat er betaalbare woningen zijn voor iedereen.