Met de oplevering van 152 volledig vernieuwde woningen werd de eerste fase van het verbeterprogramma Vreewijk afgerond. Tot en met 2023 moderniseert woningcorporatie Havensteder ruim 1.400 huizen in de Vreewijkse Valkeniersbuurt, Buurt 9 en de Linker Halve Vlieger.

Comfortabele en energiezuinige woning

Een grootschalig project waarbij ontzorgen en begeleiden van bewoners prioriteit is. Zo verblijven zij tijdens de werkzaamheden aan hun huis zes tot zeven weken in een door Havensteder volledig ingerichte logeerwoning, krijgen ze hulp met verhuizen en zorgt Havensteder voor opslag van de inboedel. Bewoners hebben na de grootscheepse aanpak een comfortabele, goed geïsoleerde en energiezuinige woning, waarbij het authentieke karakter aan de buitenzijde behouden blijft. Het verbeterprogramma – opgesteld door woningcorporatie Havensteder, de gemeente Rotterdam, aannemer Dura Vermeer, de Huurdersvereniging Vreewijk (HvV) en de Bewoners Organisatie Vreewijk (BOV) – bestaat uit drie fasen. Het tweede deel – het renoveren van 284 woningen en bedrijfsruimten in de Linker Halve Vlieger – ging onlangs officieel van start. Van dit onderdeel werd vandaag de eerste woning al opgeleverd.

Bewoners ontzorgen en begeleiden

Hedy van den Berk, bestuursvoorzitter van Havensteder: “Het is voor bewoners een ingrijpend en langlopend traject. Daarom is de begeleiding door onze medewerkers intensief. Al een half jaar van tevoren bezoeken we de huurders en geven we uitleg over wat er gaat gebeuren. Tijdens de werkzaamheden wonen bewoners gemiddeld zes tot zeven weken in een logeerwoning. Deze is volledig ingericht, van pannen en bestek tot wifi. Bewoners hoeven alleen hun persoonlijke spullen in te pakken. De inboedel slaan we gratis op in containers die in een klimaat-gereguleerde omgeving staan. Met deze ondersteuning proberen we bewoners zoveel mogelijk te ontzorgen.”

Snellere oplevering

Het verbeterprogramma Vreewijk is erop gericht het wonen van Vreewijkers te verbeteren. Havensteder rondt de laatste fase van het project af in 2022, met een uitloop naar 2023 voor de sociale huurwoningen met een monumentenstatus. De afronding is zo’n vijf jaar eerder dan gepland. Deze versnelling is nodig om aanspraak te kunnen maken op door de landelijke overheid beschikbaar gestelde stimuleringsmiddelen voor investeringen in Rotterdam-Zuid. Over de aanwending van die middelen zijn afspraken gemaakt in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), het samenwerkingsverband van de gemeente Rotterdam, woningcorporaties en de landelijke overheid.

Over Havensteder

Havensteder heeft ruim 45.000 woningen in haar bezit. De woningcorporatie wil goed wonen bereikbaar maken voor mensen met een laag inkomen, of die daar zelf moeilijk voor kunnen zorgen. Havensteder: “We zijn er voor de bewoners en de buurten. Daarom vinden we het belangrijk om met onze huurders en partners in de wijken samen te werken. We weten wat er leeft en hebben oren en ogen in de wijk. Zo zijn we al jaren dichtbij. Want een thuis is meer dan een huis”.