Huurders van GroenWest van 55 jaar en ouder die op zoek zijn naar een gelijkvloerse woning, krijgen extra hulp hierbij. De gemeente De Ronde Venen en woningcorporatie GroenWest hebben hierover afspraken gemaakt.

Meer beweging creëren

Ouderen die nu een eengezinswoning in De Ronde Venen bewonen, krijgen voorrang bij toewijzing van een gelijkvloerse woning. Als het verschil met de nieuwe huur te groot is, is huurkorting soms een mogelijkheid. De gemeente en GroenWest willen er zo voor zorgen dat er meer beweging komt op de huurmarkt. Doordat deze 55-plussers doorstromen van een eengezinswoning naar een appartement, komt er weer een woning vrij voor bijvoorbeeld een jong gezin, die op hun beurt weer woonruimte achterlaten.

Lees ook: Woningbouwcorporaties in Brabant werken samen aan de duurzaamheidsopgaven onder de naam Duurzame Energie Alliantie West-Brabant

Samenwerking GroenWest en Gemeente

Het doorstroomexperiment maakt deel uit van de prestatieafspraken tussen de gemeente De Ronde Venen en GroenWest. Wethouder Rein Kroon zegt hierover: “We willen een gemeente zijn met een passend woningaanbod voor alle groepen. Senioren en jongeren hebben daarbij onze specifieke aandacht. Doorstromen biedt hierbij perspectief voor beide groepen. Want de ouderen kunnen makkelijker doorverhuizen naar gelijkvloers en voor jongeren komen er daardoor eengezinswoningen vrij. Juist in deze tijd is het belangrijk om te zorgen dat er met één verhuizing vervolgens meerdere woningen vrijkomen.”

Lees ook: Gratis advies voor oudere huurders van de Alliantie

Wat houdt het doorstroomexperiment in?

Het is voor de groep van 55 jaar en ouder niet altijd makkelijk om de juiste gelijkvloerse woning te vinden. GroenWest woningcorporatie ondersteunt daarom de geïnteresseerde 55-plussers door ze op een aantal punten te helpen. Zo informeren zij de woningzoekenden welke woningen binnen het experiment vallen, wat de woonlasten voor de nieuwe woning zijn en ondersteunen ze hen bij het vinden van een passende woning. Deze hulp wordt in ieder geval nog tot eind 2018 geboden.

Wat is doorstroming eigenlijk?

Doorstroming is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat één verhuizing ervoor kan zorgen dat meerdere woningzoekenden kunnen verhuizen naar een woning die beter voldoet aan hun wensen. Hoe dat werkt? Als iemand vanuit een eengezinswoning verhuist naar een gelijkvloerse woning, komt de eengezinswoning vrij. In deze eengezinswoning kan dan een gezin gaan wonen dat grotere woonruimte nodig heeft. Dat gezin laat op hun beurt een kleinere woning achter, die dan weer aan een jongere verhuurd kan worden enzovoort. Op die manier ontstaat er als het ware een keten van verhuizingen als gevolg van één verhuizing.

Lees ook: Koopvoorrang in Utrecht

Meer weten?

Op de website van GroenWest staat meer informatie over deze regeling. Kijk op www.groenwest.nl onder ik huur een woning/verhuisadvies De Ronde Venen. Bellen met GroenWest kan ook: 088 012 90 00.