Woningcorporatie Actium heeft eind juni haar plannen voor de komende vijf jaar gepresenteerd aan huurdersplatform MEVM en de tien gemeenten in Drenthe en Friesland waar de corporatie woningen verhuurt. Uit de plannen wordt duidelijk dat Actium volop investeert om haar 16.000 huurders een goed en betaalbaar thuis te bieden. De corporatie steekt zo’n 340 miljoen euro in het onderhouden, verduurzamen, renoveren, vervangen en uitbreiden van haar huurwoningen in Drenthe en Friesland.

Nieuwbouw en renovatie

De komende vijf jaar wil Actium met de nieuwbouw van energiezuinige woningen in Assen, Meppel, Oosterwolde en Norg aan bijna 1150 huishoudens een nieuwe en betaalbare woning bieden. Deze investering gaat naar verwachting meer dan 186 miljoen euro kosten. Daarnaast ondergaan bijna 700 verouderde woningen, in met name Assen en Oosterwolde, een flinke metamorfose. Met een totale renovatie van 20 miljoen euro voldoen deze woningen daarna weer aan de eisen van deze tijd.

Goede kwaliteit en energiebesparing

Actium gaat voor duurzaam. Als één van de weinige corporaties behaalt Actium gemiddeld een Energielabel B in 2020. Om dit te bereiken krijgen bijna 5000 huurders in totaal 40.000 zonnepanelen op hun woning. Om dit te bereiken krijgen bijna 5000 huurders in totaal 40.000 zonnepanelen op hun woning. Een energiebesparing voor de huurder die niet wordt doorberekend in de huur, maar wél tot een lagere energierekening leidt. Naast een kwaliteitsverbetering aan de bestaande woningen worden er energiebesparende maatregelen toegepast tijdens het reguliere onderhoud.

Betaalbaar en prettig wonen

Actium wil voorkomen dat er betaalbaarheidsproblemen ontstaan. Om huurders verder te laten besparen, biedt Actium huurders daarom ondersteuning aan bij het kiezen van een voordelige energieleverancier, zorgverzekering en het zo optimaal gebruik maken van gemeentelijke regelingen (bijvoorbeeld door kwijtscheldingsmogelijkheden te benutten). Actium zorgt, samen met bewoners en andere organisaties, voor leefbare buurten door ze schoon, heel en veilig te houden. Elles Dost (directeur-bestuurder): “We zijn trots dat we zoveel voor onze huurders kunnen doen, ondanks de oplopende belastingen voor corporaties.”

Lees ook: Intermaris verduurzaamt 2000ste woning

Lees ook: Renovatiepakketten voor oude huizen