Energie besparen door het beïnvloeden van gedrag. Uit onderzoek blijkt dat hiermee een groot deel van het energieverbruik teruggedrongen kan worden. Reden voor woningcorporatie Talis en de gemeente Wijchen om bewoners te verleiden om hun energiegedrag te veranderen. Dit doen zij door de inzet van het instrument energiemaatje in combinatie met energiecoaches. Op 23 augustus ontvangen 100 bewoners van de Heilige Stoel in Wijchen het energiemaatje.

Ambities

De ambities op duurzaamheid van woningcorporatie Talis en de gemeente Wijchen zijn hoog. Waar eerdere pogingen tot gedragsbeïnvloeding moeizaam bleken, werken corporatie en gemeente nu samen via een instrument, het energiemaatje, en energiecoaches om bewoners te ondersteunen bij het besparen van energie. Ook huurdersvertegenwoordiging Accio ondersteunt dit en zet zich hiervoor in.

Energie maatje

Het energiemaatje laat bewoners via een app live zien hoeveel elektriciteit en gas zij verbruiken. Het vergelijkt het verbruik met andere vergelijkbare woningen en houdt de energierekening in de gaten. Daarnaast ontvangen bewoners via de app tips om het verbruik te beperken. Bijvoorbeeld door apparaten uit te zetten of energie slurpende apparaten of lampen te vervangen.

Besparingen door energiemaatje

Het energiemaatje heeft bij andere bewoners besparingen opgeleverd van gemiddeld 200 euro per jaar. Het energiemaatje is aanvullend op andere maatregelen die Talis neemt op het gebied van duurzaamheid. Zo investeert de corporatie fors in het isoleren van de woningen en het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Daarnaast biedt zij via het project Energiedak(*) zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen aan huurders aan. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor Talis, die in 2050 alle woningen CO2 neutraal wil hebben. Dit draagt niet alleen bij aan een beter milieu, maar ook aan de betaalbaarheid voor haar huurders. Hiervoor onderzoekt Talis ook andere mogelijkheden, zoals het hergebruik van producten, circulariteit.

Doelstellingen

De gemeente Wijchen heeft de doelstelling om een energie neutrale gemeente te worden. Zij wil dit bereiken door samen met stakeholders zowel technische als gedragsmaatregelen te nemen. Het gemeentelijk vastgoed gaan ze verduurzamen de gemeente zet energiecoaches in. Energiecoaches geven bewoners tips over hoe zij energie kunnen besparen, kunnen verduurzamen en helpen bij het gebruik van het energiemaatje.

(*) Het Energiedak van Talis