Woningcorporatie de Alliantie heeft meer inzicht over de noodzaak van onderhoud bij het leegkomen van een huurwoning. Dit bereikt de corporatie door het inzetten van ‘Big Data’. Een data-analyse voorspelt of een woning snel kan worden doorverhuurd of nog eerst onderhoud behoeft. Deze voorspelling blijkt in 85% van de gevallen terecht.

Voorheen werd een woning door een medewerker van de Alliantie bezocht. Er werd dan een inschatting gemaakt over het te plegen onderhoud. Tegenvallers in het onderhoud of onjuiste inschattingen zorgden hierbij regelmatig voor oponthoud en extra kosten.

Eenvoudiger proces

Door de voorspelling kan de Alliantie sneller met onderhoudspartijen communiceren en afspraken maken over de komende werkzaamheden. Hierdoor kan kostenvoordeel worden behaald. Daarnaast kan er beter worden geïnformeerd over de de beschikbaarheid van de woning.

Directievoorzitter Rob Haans is tevreden met deze nieuwe ontwikkeling: ‘Het gebruik van data is een voorbeeld van innovaties die onze werkwijze sneller, slimmer en efficiënter maken. Het is belangrijk om te innoveren, om zo onze maatschappelijke opgave betaalbaar te houden’.

Deze toepassing van data is het resultaat van het in 2018 opgerichte DataLab. Hierin onderzoeken dataspecialisten hoe de Alliantie voordeel kan behalen van alle data die ze tot hun beschikking hebben.