De woningcorporaties Accolade uit Heerenveen en Elkien uit Sneek gaan samen huurwoningen aanbieden op een gezamenlijk platform. De corporaties werken al sinds 2012 samen op het gebied van woonruimtebemiddeling. Half mei gingen zij over op een nieuwe versie van de gezamenlijke
website hiervoor. Woningzoekenden kunnen met één inschrijving reageren op alle beschikbare
huurwoningen. De website heeft nu een onderscheidende naam: www.frieslandhuurt.nl.

Voordelen voor woningzoekenden

Op het nieuwe platform kunnen woningzoekende eenvoudig een nieuwe woning zoeken. De corporaties bieden dagelijks nieuwe woningen aan. Een woningzoekende kan meteen zijn of
haar inkomensverklaring uploaden. En via MijnFrieslandhuurt kan een woningzoekende eenvoudig
reageren op woningen, de plaats in de wachtrij bekijken of een medeaanvrager toevoegen. Inschrijven op www.frieslandhuurt.nl blijft gratis.

Lees ook: Blandlord, oprichter gezamelijk bezit vastzoek zoekt juiste richting

Woningzoekenden moeten hun inschrijving bevestigen

Iedereen die nu ingeschreven staat als woningzoekende bij Accolade en Elkien heeft half mei een email ontvangen. Daarin vragen Accolade en Elkien de woningzoekende om hun inschrijving te
bevestigen. Inloggen kan op www.frieslandhuurt.nl. Vervolgens lopen ze de stappen door om hun
inschrijving te bevestigen. Als men dit voor 1 oktober 2018 doet, blijft de woningzoekende
ingeschreven. Ook de inschrijfduur blijft behouden. Inmiddels hebben ruim 21.000 woningzoekenden hun inschrijving bevestigd.

Lees ook: Belastingkantoor Nijmegen zorgt voor woonruimtes