Woningcorporaties Beter Wonen Vechtdal en De Veste hebben het voornemen om te fuseren tot één corporatie in het Vechtdal. Al enige tijd wordt er gewerkt aan verdere samenwerking tussen de corporaties. Begin dit jaar resulteerde dat onder meer in ThuistrefferVechtdal.nl, een online platform waar woningzoekenden het meest complete aanbod van huurwoningen vinden in het Vechtdal.

Beter Wonen Vechtdal en De Veste spannen zich beiden iedere dag in om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van sociale huurwoningen in leefbare buurten te garanderen. ‘’We zien, zo verwoordt Margriet Drijver, interim bestuurder bij Beter Wonen Vechtdal, dat de opgave in dit werkgebied naar de toekomst steeds complexer wordt. Denk daarbij aan vraagstukken op het gebied van speciale doelgroepen, duurzaamheid, de roep om externe verantwoording en inspelen
op nieuwe ontwikkelingen zoals verdere digitalisering en gebruik van data. Met een fusie creëren we een professionelere corporatie die minder kwetsbaar is.” “Het samenvoegen van de twee organisaties helpt ons, vult Rienk van der Meulen interim bestuurder bij De Veste aan, de portefeuille nog beter af te stemmen op de volkshuisvestelijke opgave, te investeren in de voorliggende duurzaamheidsopgave en een robuustere organisatie te zijn die ruimte biedt voor zowel verdere verbetering van de dienstverlening als ontwikkeling van medewerkers. Een fusie met als resultaat één werkorganisatie biedt de mogelijkheid om bepaalde structurele kosten te besparen ten opzichte van de huidige situatie. Zo kunnen beschikbare middelen optimaal worden ingezet voor de volkshuisvestelijke opgaven.”

Stappen naar een fusie

De procedure om te komen tot een fusie van de woningcorporaties is grotendeels wettelijk voorgeschreven en bevat voor de corporaties een aantal stappen. Zo hebben de Raden van Commissarissen en het bestuur het voornemen tot fusie bekrachtigd in de fusieverklaring. De zienswijze van de gemeenten en de instemming van de huurdersorganisaties zijn van groot belang. Daarom is tijdens een recente stakeholdersbijeenkomst met gemeenten en huurdersorganisaties
over de voorgenomen fusie gesproken en gevraagd hun reactie hierop na de zomer te geven. De reacties van deze stakeholders maken onderdeel uit van de goedkeuringsaanvraag bij de minister. Het voornemen is om de daadwerkelijke juridische fusie te laten plaatsvinden op 1 januari 2019.

Lees ook: Corporaties in opstand tegen ATAD regel