Woningcorporatie nieuws

Welkom op de berichtenpagina van deWoonwijk.nl over woningcorporaties. U kunt hier meer informatie, nieuws en achtergronden vinden over de corporatiesector.

Woningcorporaties

Woningcorporaties

Nederland kent zo’n 339 woningcorporaties (bron: AW). Deze hebben in totaal 2.251.495 woningen in bezit (2017, cijfers CBS). In totaal heeft Nederland 7.686.178 woningen waarvan 3.273.954 huurwoningen. Bijna 69 procent van alle huurwoningen in Nederland worden dus verhuurd door woningcorporaties.

Investeringen

Het grote deel woningen dat in bezit is van woningcorporaties maakt het interessant voor de overheid om beleid te maken dat is gericht op  woningcorporaties en waarmee het Kabinet sneller haar doelen kan bereiken. Zo is er sinds 2014 een verhuurdersheffing in het leven geroepen die de staat jaarlijks ongeveer 1,6 miljard euro oplevert. Tegelijkertijd wil de overheid dat woningcorporaties fors investeren in duurzaamheid. In het Convenant Energiebesparing Huursector  is afgesproken dat de woningvoorraad van corporaties in 2020 gemiddeld energielabel B heeft. Het Kabinet heeft in het regeerakkoord vastgelegd dat de overheid woningcorporaties gaat ondersteunen met het behalen van de energiebesparingsdoelstellingen door een jaarlijkse subsidie van 100 miljoen Euro.

Uitdagingen

Het aantal huishoudens zal de komende jaren waarschijnlijk fors gaan toenemen. Er zullen meer 1-persoonshuishoudens komen. Daarnaast wordt er in sommige delen van het land een bevolkingskrimp verwacht terwijl in andere gebieden een fors tekort aan woningen bestaat. Woningcorporaties staan dus voor een enorme uitdaging. Woningen moeten worden gerenoveerd om de energiedoelstellingen te kunnen halen. Daarnaast moeten er veel meer woningen komen en moeten deze veel vaker geschikt zijn voor ouderen.

Doel

De corporaties in Nederland hebben tot doel om betaalbare woningen te verhuren aan mensen met een smalle beurs. Daarnaast zijn corporaties bezig met het leefbaar houden van woonwijken. Er worden afspraken gemaakt met de Gemeente waarin staat welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen.

Autoriteit Woningcorporatie nieuws

De Autoriteit Woningcorporatie (Aw) is in 2015 in het leven geroepen om toezicht te houden op woningcorporaties. Hierbij wordt niet alleen gelet op de financiën maar ook het gedrag van de bestuurder(s) en medewerkers. De Autoriteit Woningcorporatie brengt rechtstreeks verslag uit aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de Tweede Kamer. De woningcorporaties betalen de kosten van de Aw. In 2018 moesten de corporaties gezamenlijk € 15.300.886,- betalen voor deze toezichthouder. Klik hier voor autoriteit woningcorporatie nieuws.

Woningcorporatie Maastricht

Aanleiding voor het oprichten van een Autoriteit Woningcorporaties betrof een reeks van excessen bij woningcorporaties die kort na elkaar openbaar werden. Zo had een woningcorporatie in Rotterdam zich vergaloppeerd aan de renovatie van een boot. De bestuurder van een corporatie uit Amsterdam leefde een ongehoord luxe leven op kosten van de huurders en een andere corporatie maakte flinke verliezen met financiële producten die ze hadden afgesloten.

Woningcorporatie Maastricht

Een woningcorporatie in Maastricht heeft miljoenen euro’s moeten betalen voor het project ‘Campus Maastricht’ wat uiteindelijk niet is doorgegaan.

Hoogste punt appartementengebouw Amelie bereikt

Vrijdag 8 maart vierden LEKSTEDEwonen en Bouwbedrijf Van Grunsven het hoogste punt van appartementengebouw Amelie in Vianen. Deze mijlpaal wordt bereikt met  het plaatsen van de laatste dakranden. Gebouw Amelie vormt het slotstuk van de wijkvernieuwing Vijfheerenlanden…

Gezamenlijk inkopen woningcorporaties loont

De woningcorporaties Tablis Wonen, Rhiant, Trivire en Woonkracht10 zijn vanaf september vorig jaar van start gegaan met het gezamenlijk inkopen. Ze hebben zich hiervoor verenigd in het Bestuurlijk overleg Woningcorporaties Drechtsteden (BWD). De woningcorporaties zijn gestart met gezamenlijke…

Appartementencomplex speciaal voor ouderen

In de Houthaven in Amsterdam gaan belegger Bouwinvest en woningcorporatie Habion een appartementencomplex realiseren speciaal voor ouderen. Het complex, genaamd LIFE, gaat  voorzien in koopwoningen, sociale huurappartementen, horeca, een buurtkamer, studio’s van zorgorganisatie Cordaan en een gezondheidscentrum….

Stijgende cijfers over Woonfraude

Uit onderzoek van het Financieel Dagblad blijkt dat de corporaties van grote steden te kampen hebben met woonfraude op grote schaal. 10% en 20% van de 186.000 Amsterdamse woningen in hun bestand wordt illegaal onderverhuurd….