Woningcorporaties – nieuws en cijfers

Welkom op de berichtenpagina van deWoonwijk.nl over woningcorporaties. U kunt hier meer informatie, nieuws en achtergronden vinden over de corporatiesector.

Woningcorporaties

Woningcorporaties

Nederland kent zo’n 339 woningcorporaties (bron: AW). Deze hebben in totaal 2.251.495 woningen in bezit (2017, cijfers CBS). In totaal heeft Nederland 7.686.178 woningen waarvan 3.273.954 huurwoningen. Bijna 69 procent van alle huurwoningen in Nederland worden dus verhuurd door woningcorporaties.

Investeringen

Het grote deel woningen dat in bezit is van woningcorporaties maakt het interessant voor de overheid om beleid te maken dat is gericht op  woningcorporaties en waarmee het Kabinet sneller haar doelen kan bereiken. Zo is er sinds 2014 een verhuurdersheffing in het leven geroepen die de staat jaarlijks ongeveer 1,6 miljard euro oplevert. Tegelijkertijd wil de overheid dat woningcorporaties fors investeren in duurzaamheid. In het Convenant Energiebesparing Huursector  is afgesproken dat de woningvoorraad van corporaties in 2020 gemiddeld energielabel B heeft. Het Kabinet heeft in het regeerakkoord vastgelegd dat de overheid woningcorporaties gaat ondersteunen met het behalen van de energiebesparingsdoelstellingen door een jaarlijkse subsidie van 100 miljoen Euro.

Uitdagingen

Het aantal huishoudens zal de komende jaren waarschijnlijk fors gaan toenemen. Er zullen meer 1-persoonshuishoudens komen. Daarnaast wordt er in sommige delen van het land een bevolkingskrimp verwacht terwijl in andere gebieden een fors tekort aan woningen bestaat. Woningcorporaties staan dus voor een enorme uitdaging. Woningen moeten worden gerenoveerd om de energiedoelstellingen te kunnen halen. Daarnaast moeten er veel meer woningen komen en moeten deze veel vaker geschikt zijn voor ouderen.

Doel

De corporaties in Nederland hebben tot doel om betaalbare woningen te verhuren aan mensen met een smalle beurs. Daarnaast zijn corporaties bezig met het leefbaar houden van woonwijken. Er worden afspraken gemaakt met de Gemeente waarin staat welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen.