Woningcorporatie nieuws

Welkom op de berichtenpagina van deWoonwijk.nl over woningcorporaties. U kunt hier meer informatie, nieuws en achtergronden vinden over de corporatiesector.

Woningcorporaties

Woningcorporaties

Nederland kent zo’n 339 woningcorporaties (bron: AW). Deze hebben in totaal 2.251.495 woningen in bezit (2017, cijfers CBS). In totaal heeft Nederland 7.686.178 woningen waarvan 3.273.954 huurwoningen. Bijna 69 procent van alle huurwoningen in Nederland worden dus verhuurd door woningcorporaties.

Investeringen

Het grote deel woningen dat in bezit is van woningcorporaties maakt het interessant voor de overheid om beleid te maken dat is gericht op  woningcorporaties en waarmee het Kabinet sneller haar doelen kan bereiken. Zo is er sinds 2014 een verhuurdersheffing in het leven geroepen die de staat jaarlijks ongeveer 1,6 miljard euro oplevert. Tegelijkertijd wil de overheid dat woningcorporaties fors investeren in duurzaamheid. In het Convenant Energiebesparing Huursector  is afgesproken dat de woningvoorraad van corporaties in 2020 gemiddeld energielabel B heeft. Het Kabinet heeft in het regeerakkoord vastgelegd dat de overheid woningcorporaties gaat ondersteunen met het behalen van de energiebesparingsdoelstellingen door een jaarlijkse subsidie van 100 miljoen Euro.

Uitdagingen

Het aantal huishoudens zal de komende jaren waarschijnlijk fors gaan toenemen. Er zullen meer 1-persoonshuishoudens komen. Daarnaast wordt er in sommige delen van het land een bevolkingskrimp verwacht terwijl in andere gebieden een fors tekort aan woningen bestaat. Woningcorporaties staan dus voor een enorme uitdaging. Woningen moeten worden gerenoveerd om de energiedoelstellingen te kunnen halen. Daarnaast moeten er veel meer woningen komen en moeten deze veel vaker geschikt zijn voor ouderen.

Doel

De corporaties in Nederland hebben tot doel om betaalbare woningen te verhuren aan mensen met een smalle beurs. Daarnaast zijn corporaties bezig met het leefbaar houden van woonwijken. Er worden afspraken gemaakt met de Gemeente waarin staat welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen.

Autoriteit Woningcorporatie nieuws

De Autoriteit Woningcorporatie (Aw) is in 2015 in het leven geroepen om toezicht te houden op woningcorporaties. Hierbij wordt niet alleen gelet op de financiën maar ook het gedrag van de bestuurder(s) en medewerkers. De Autoriteit Woningcorporatie brengt rechtstreeks verslag uit aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de Tweede Kamer. De woningcorporaties betalen de kosten van de Aw. In 2018 moesten de corporaties gezamenlijk € 15.300.886,- betalen voor deze toezichthouder. Klik hier voor autoriteit woningcorporatie nieuws.

Woningcorporatie Maastricht

Aanleiding voor het oprichten van een Autoriteit Woningcorporaties betrof een reeks van excessen bij woningcorporaties die kort na elkaar openbaar werden. Zo had een woningcorporatie in Rotterdam zich vergaloppeerd aan de renovatie van een boot. De bestuurder van een corporatie uit Amsterdam leefde een ongehoord luxe leven op kosten van de huurders en een andere corporatie maakte flinke verliezen met financiële producten die ze hadden afgesloten.

Woningcorporatie Maastricht

Een woningcorporatie in Maastricht heeft miljoenen euro’s moeten betalen voor het project ‘Campus Maastricht’ wat uiteindelijk niet is doorgegaan.

Havensteder gaat 5.400 woningen verduurzamen

Onlangs is het V-Team officieel van start gegaan. Met dit samenwerkingsverband wil woningcorporatie Havensteder samen met Smits Vastgoedzorg, Heembouw Wonen, Constructif en BAM Wonen de komende jaren 5.400 sociale huurwoningen in Rotterdam en omgeving duurzamer,…

400 nieuwe woningen in Amersfoort

Amersfoort krijgt er 400 nieuwe woningen bij in Kruiskamp Op 20 mei gaven wethouder Menno Tigelaar, Alliantie-directeur Joan van der Burgt samen met leerlingen van het Amsfort College en projectbetrokkenen het startsein voor de bouw…

De Alliantie legt 100.000e zonnepaneel

De Alliantie maakt snelle stappen in de verduurzaming van haar woningportefeuille. Met 54.000 woningen kan de woningcorporatie een verschil maken. De Alliantie investeert fors in energiebesparende maatregelen, waaronder zonnepanelen. Bijna 20.000 daken zijn inmiddels voorzien….

Van klaslokaal naar huurappartement

Transformatie eerste verdieping Salamander in Odijk In de gemeente Bunnik is een grote vraag naar huurwoningen en zeker naar gelijkvloerse woningen. De vijf vrijgekomen klaslokalen aan de Salamander in Odijk bleken hiervoor zeer geschikt. De…