Woningcorporaties gaan in mei een grootschalig woonlastenonderzoek onder huurders houden. Het doel is om middels dit onderzoek inzicht te krijgen in de betaalbaarheidsproblematiek. De vragen of huurders goed kunnen rondkomen…