Woningcorporaties gaan in mei een grootschalig woonlastenonderzoek onder huurders houden. Het doel is om middels dit onderzoek inzicht te krijgen in de betaalbaarheidsproblematiek. De vragen of huurders goed kunnen rondkomen en hoeveel procent de huur…