De RvO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) heeft aangekondigd dat de subsidie op energiebesparende maatregelen voor Verenigingen van Eigenaren per 4 april gaan veranderen. De subsidiebedragen worden hoger, de uitvoertermijnen langer en er zijn nieuwe aanvullende…