In 2020 moet de salderingsregeling plaats maken voor de terugleversubsidie. De huidige subsidieregeling voor zonnepanelen is te lucratief volgens Kabinet Rutte III.