Door de uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer is op veel plaatsen de grondwaterstand verder gezakt. Hierdoor werd een sluimerend probleem bij veel huizen plots zichtbaar. Forse scheuren in gevels door een verzakte fundering. De scheuren…