Dertien woningcorporaties in de Metropoolregio Eindhoven hebben afgesproken om voortaan samenwerken bij vraagstukken over de toekomst van wonen. Dit hebben ze vastgelegd in een manifest: Toekomstvast Wonen. De woningcorporaties Bergopwaarts, Compaen, Goed Wonen Gemert, Helpt…