Nog steeds zijn er tientallen scholen in Nederland die lijden onder slechte ventilatie. Dit blijkt uit onderzoek van Radio1. In 2011 stelde het ministerie nog 165 miljoen euro beschikbaar om het probleem met luchtventilatie in scholen op te lossen. Toch blijkt het onvoldoende effect te hebben. Opvallend is dat uit het onderzoek blijkt dat ook veel nieuwbouwscholen slecht presteren. Er zijn voorbeelden van scholen waar het in de winter te koud is en in de zomer te warm. Een schooldirecteur meldt aan Radio1 “in de zomer lijkt het soms wel een sauna in de klas”.

Verantwoordelijkheden

Een deel van het probleem lijkt te schuilen in de partijen die betrokken zijn bij de bouw van een school. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor de huisvesting terwijl de scholengemeenschap verantwoordelijk is voor het binnenklimaat. Dit kan leiden tot verschillende belangen of een verschil in inzicht. Een andere oorzaak ligt volgens Wim Zeiler, hoogleraar bouwkunde aan de Technische Universiteit in Eindhoven aan het onderhoud van het systeem. Hij kent scholen waar de luchtfilters zo zwart waren als roet. De school wist niet dat deze regelmatig gereinigd moeten worden. Het gebrek aan kennis over onderhoud en werking van een ventilatiesysteem is mede debet aan een slecht functionerend ventilatiesysteem.

Prestatie leerlingen

Uit het onderzoek blijkt dat de slechte ventilatie bij leerlingen en onderwijzers kan leiden tot gezondheidsklachten als hoofdpijn en misselijkheid. Deens onderzoek over scholen in Denemarken en Zweden heeft uitgewezen dat leerlingen fors minder presteren als de luchtkwaliteit op school niet deugt.

Onderzoek door de overheid

Het onderzoek van het Ministerie van Onderwijs van december 2017 blijkt dat de staat van het binnenonderhoud overwegend positief is. Zowel bij oude als nieuwe schoolgebouwen. Dit geldt ook voor de de technische staat van cv-ketels, verwarmingsinstallaties en ventilatiesystemen. Toch blijkt uit het onderzoek dat een derde van de basisscholen en scholen op het voortgezet onderwijs ontevreden zijn met de luchtkwaliteit. Docenten lieten klachten horen aan de inspecteurs over de binnentemperatuur (te hoog in de zomer en te laag in de winter) en gebrekkige ventilatie. Er is in ongeveer een kwart van de scholen nog (deels) enkelglas in de kozijnen aangetroffen, wat inderdaad tocht- en temperatuursklachten kan veroorzaken.

Onderzoek naar luchtkwaliteit

De Universiteit van Maastricht heeft in 285 klaslokalen op 23 basisscholen censoren opgehangen. Hiermee wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen luchtkwaliteit en prestaties van leerlingen. De sensoren meten temperatuur, luchtvochtigheid, licht, geluid, CO2 en fijnstof. De Universiteit van Maastricht had eerder al aangetoond dat ziekteverzuim en de zorgkosten van mensen in een woning met slecht binnenklimaat stijgen.