Studentenhuisvesting Groningen

Door de krapte op de woningmarkt wordt het voor studenten steeds moeilijker om woonruimte te vinden. Studentenhuisvesting in Groningen maar ook in andere studentensteden levert soms merkwaardig nieuws op. Dewoonwijk.nl informeert u over de oplossingen die worden bedacht voor het huisvesten van studenten.

Boten

Vlak voor aanvang van het nieuwe schooljaar zijn veel studenten wanhopig op zoek naar een kamer. Veel universiteiten proberen ook buitenlandse studenten aan te trekken. Voor hen is het helemaal belangrijk dat ze op tijd over woonruimte beschikken. Studenten huisvesting Groningen kende begin dit seizoen een moeizame start. Er waren veel te weinig kamers. De Rijksuniversiteit Groningen heeft toen een hotelboot en tijdelijke tent ter beschikking gesteld.

Meer geld voor studentenwoningen

Ontwikkelaar IC Netherlands krijgt een flinke kapitaalinjectie waardoor het meer kan investeren in woningen voor studenten en ‘young professionals’. De ontwikkelaar / belegger heeft inmiddels vijf complexen operationeel waarvan vier voor studenten en één voor Young Professionals,…