Het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland is gestart met het moderniseren en verduurzamen van woningen in Koudum. De investering voor het verbeteren van de woningen bedraagt 1,4 miljoen inclusief BTW.

Verdere plannen

Daarnaast zijn er plannen voor het slopen van 12 woningen. Hierover vinden momenteel gesprekken plaats met de bewoners. Het moderniseren van 41 woningen heeft met name betrekking op het vernieuwen van badkamers, toiletten en keukens. Ook worden energiebesparende maatregelen genomen, zoals het plaatsen van zonnepanelen. Eerder dit jaar verbeterde WoonFriesland in Koudum al 96 huurhuizen. De kwaliteitsverbetering heeft betrekking op 33 eengezinswoningen en 8 seniorenwoningen. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart in een aantal leegstaande huurhuizen. Vanaf december zijn de andere woningen aan de beurt. De 41 woningen zijn voor de zomer van 2019 klaar.

Van asbest tot isolatie

In de 41 woningen worden oude badkamers, toiletten en keukens vernieuwd. Waar nodig vervangt WoonFriesland ook de vloeren. Qua duurzaamheid komt er bijvoorbeeld betere isolatie en zonnepanelen. Tenslotte wordt asbest binnen en buiten verwijderd.

WoonVragen

Ondertussen maken de bewoners al druk gebruik van het spreekuur in het Informatiepunt ‘WoonVragen’. Het Informatiepunt is te vinden op het grasveld naast de Oostenveldseweg 8.

Sloop en nieuwbouw

Met de bewoners aan de Oostenveldseweg 1 t/m 12 en Jacobus van der Waeyenstraat 1 t/m 12 vindt overleg plaats om tot vervangende nieuwbouw te komen. Tijdens de eerste bewonersavond hebben een aantal aanwezigen aangegeven positief tegenover de nieuwbouwplannen te staan. Voor het definitieve besluit is zoals gebruikelijk een meerderheid van 70% nodig. Samen met de bewoners en de gemeente wordt gekeken hoe de nieuwbouw er precies uit gaat zien.
Met deze plannen werkt WoonFriesland aan goed en betaalbaar wonen voor haar huurders. Een goede balans tussen duurzaamheid, energiezuinigheid en betaalbare kwaliteit staat hierbij voorop.