De wooncoach is in het leven geroepen om met bewoners van 65 jaar en ouder in contact te komen. Via deze weg kunnen woningcorporaties inzicht krijgen in de woonwensen en behoeften van deze doelgroep. De wooncoach groeit in populariteit onder de doelgroep en Hilversum gaan nu ook starten met het wooncoachproject.

Wooncoach Hilversum

Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken, Dudok Wonen en de Alliantie, de huurdersorganisaties en de gemeente Hilversum werken samen in het project wooncoach Hilversum. Vanaf eind oktober ontvangen bewoners van 65 jaar en ouder, wonend in een sociale huurwoning van de corporaties, een uitnodiging voor een vrijblijvend gesprek met een wooncoach over woon-, zorg- en welzijnszaken. Het project start in de Hilversumse Meent en wordt gefaseerd uitgevoerd.

Weten wat er leeft

De corporaties, huurdersorganisaties en de gemeente vinden het belangrijk om te weten wat er leeft bij bewoners van 65 jaar en ouder. In een persoonlijk gesprek wordt geïnventariseerd welke behoeften en belemmeringen er zijn. Het gesprek geeft ook de mogelijkheid om vrijblijvend advies te krijgen, op basis van woonwensen. Bewoners die belangstelling hebben in een gesprek kunnen contact opnemen met een van de wooncoaches van de eigen corporatie. Tijdens een persoonlijk gesprek aan huis komen woon-, zorg- en welzijns onderwerpen aan de orde. Voor zorg- en welzijnszaken en wordt de bewoner in contact gebracht met de betreffende instanties, bij voorkeur in de wijk.

Prettig en zelfstandig wonen

Maarten van Gessel, directeur-bestuurder Het Gooi en Omstreken, is blij met de komst van de wooncoach Hilversum: “Het is belangrijk dat onze bewoners zo lang mogelijk prettig en zelfstandig wonen en onderdeel zijn van de samenleving. Bij voorkeur in een woning die goed past bij hun levenssituatie. De wooncoach helpt daarbij. Zo begeleidt de wooncoach ouderen bij het vinden van een geschikte woning, zodat de doorstroming bevordert en er meer woningen beschikbaar komen. Ook is het mogelijk de huidige woning aan te passen.”

Bewoners als vertrekpunt

Wethouder Jan Kastje is blij met de brede aanpak: “De kracht van deze aanpak is dat de wensen van de bewoner het vertrekpunt zijn. De wooncoach Hilversum kan de bewoners faciliteren en doorverwijzen naar het Sociaal Plein van de gemeente zodat ze langer thuis kunnen wonen. Als het wonen thuis niet meer goed lukt, kan de wooncoach helpen bij het zoeken naar een alternatief. Dat alternatief moet er dan wel zijn. Daarom gaan we voor starters, jongeren en ouderen zorgen dat er minimaal 1.000 één- en tweepersoonswoningen, waarvan deels in de sociale huur, bij komen in Hilversum.”

Veel belangstelling voor wooncoach

In andere gemeenten is veel belangstelling voor een persoonlijk gesprek met de wooncoach. Zo heeft de Alliantie ervaring opgedaan met het project wooncoach Huizen. De ervaring die daar is opgedaan wordt nu gebruikt in de gemeente Hilversum. In de regionale woonvisie is bepaald dat gemeenten invulling geven aan de wooncoach. Met de gemeente Hilversum zijn deze afspraken uitgewerkt in de prestatieafspraken. Een werkgroep heeft zich gebogen over de voorwaarden waarbij de gemeente, de drie corporaties en de huurdersorganisaties kaders voor het project hebben bepaald.