In mei heeft de eerste Kamer met een krappe meerderheid ingestemd met het reguleren van wietteelt. Hiermee bestaat voor coffeeshops straks de mogelijkheid om op legale wijze hun handelswaar in te kopen. Hiermee probeert het Kabinet een halt te roepen aan de groeiende overlast en criminaliteit die gepaard gaat met de illegale hennepteelt.

Risico afweging

Personen die zich inlaten met de kweek van wiet hebben vaak een afweging gemaakt tussen de opbrengsten en de risico’s die ze lopen. Strafrechtelijk kan een straf meevallen wanneer iemand nog niet eerder is veroordeeld. Vaak blijft het dan bij een taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf. Voor de opbrengst wordt standaard uitgegaan van een bedrag van € 3,28 per gram, bij een gemiddelde opbrengst van 28,2 gram per plant. Dit is dus een kleine honderd euro per plant, per oogst. Bij zo’n 250 planten hebben we het dan over ongeveer € 25.000,-. De opbrengsten zijn dus aanzienlijk.

Overlast

Maar de risico’s zijn uiteraard veel groter dan enkel een taakstraf. Bij ontdekking van een kwekerij zal Justitie proberen om het crimineel verdiende geld wit te wassen. Eventuele diefstal van elektra en beschadiging van de woning zal in rekening worden gebracht. Daarnaast zal de woningcorporatie, in geval van een huurwoning, mogelijk besluiten tot een huisuitzetting. Gemeenten zijn vaak gemachtigd om een woning te sluiten voor meerdere maanden. Buiten deze gevolgen voor de crimineel zijn er ook risico’s voor de buren. Branden bij wietkwekerijen slaan vaak over naar de buren. Dit komt enerzijds omdat de oorzaak van de brand vaak ligt in ondeugdelijke elektrische installaties en anderzijds omdat de aanwezigen bij brand liever vluchten dan worden aangehouden. Volgens het Verbond van Verzekeraars is de schade van een wietbrand doorgaans omvangrijker dan bij een ‘gewone’ brand: één brand treft vaak meerdere panden.

In 2013 en 2014 ontstonden 73 grote branden op een wietplantage.

In 2015 en 2016 was dat respectievelijk 81 en 79 keer.

In de eerste helft van 2017 waren er 37 grote wietbranden.

Proef

Kabinet Rutte 3 heeft afgesproken dat het een een aantal gemeenten een proef aangaat met het legaal verspreiden van wiet. De overheidswiet wordt landelijk geteeld en vervolgens verspreid onder zes tot tien gemeenten. Hiermee wil men onderzoeken of met legale teelt de criminaliteit afneemt en de wiet minder schadelijke stoffen kan bevatten. Er hebben zich al tientallen gemeenten aangemeld om in aanmerking te komen voor deelname aan het experiment. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft aangegeven graag om de tafel te gaan met het Rijk. De gemeenten zijn voorstander van verschillende experimenten. Hierbij kan worden gedacht aan vergunde teelt voor coffeeshops, teelt en verkoop in één hand, cannabis social clubs en andere distributievormen dan de coffeeshop.