11 verschillende waarderingen van een woning

Een woning kent vele soorten waarderingen. Bij vastgoedontwikkelaars en  woningcorporaties worden noodgedwongen vaak diverse berekeningen gemaakt voor hetzelfde gebouw. Diverse instanties zijn geïnteresseerd in een ander soort waardering. Welke waarderingen zijn er allemaal? En wanneer…