Home | dewoonwijk.nl

Huisuitzettingen moeten verboden worden

Stichting Eropaf gaat zich inzetten voor een verbod op huisuitzettingen als gevolg van huurschuld. Huisuitzettingen zorgen voor enorme maatschappelijke en materiële schade. De schade beperkt zich niet tot het individu maar raakt ook de samenleving. Handreiking voorkomen huisuitzettingen Afgelopen vrijdag vond er een symposium plaats…

Gemiddeld 21 gebreken per nieuwbouwwoning

De Vereniging Eigen Huis (VEH) geeft aan dat nieuwbouwhuizen steeds vaker worden opgeleverd met gebreken. De VEH trekt deze conclusie op basis van een database van bouwtechnische tekeningen. Vorig jaar zijn er gemiddeld 21 gebreken per nieuwbouwwoning ontdekt. In de Noord-Hollandse gemeente Ouder-Amstel zijn de…

Uitspraak Hof: Verhuurdersheffing is terecht

Op 15 maart heeft het gerechtshof in Den Bosch uitspraak gedaan over een bezwaar op de verhuurdersheffing door een woningcorporatie. De woningcorporatie met  3.720 woningen moest over het jaar 2014 een verhuurdersheffing betalen van ruim 2,3 miljoen Euro. De corporatie stelde echter dat de heffing in strijd…

11 verschillende waarderingen van een woning

Een woning kent vele soorten waarderingen. Bij vastgoedontwikkelaars en  woningcorporaties worden noodgedwongen vaak diverse berekeningen gemaakt voor hetzelfde gebouw. Diverse instanties zijn geïnteresseerd in een ander soort waardering. Welke waarderingen zijn er allemaal? En wanneer zijn ze relevant?  Hierbij een lijst met diverse definities van…

Varkenshouder verliest in uitspraak WOZ waarde

Een varkenshouder had in 2016 bezwaar aangetekend tegen de opgelegde WOZ waarde van een varkenshouderij, zonder (bedrijfs)woning, bestaande uit vlees- en fokvarkensstallen en percelen met totaal oppervlakte van 11.043 m2. De varkenshouder bepleitte een waarde van € 867.000,- terwijl de gemeente de waarde had vastgesteld…

Rechter: Onterecht ontvangen uitkering terugbetalen

Een vrouw uit Rotterdam is veroordeeld tot het terugbetalen van ruim zestigduizend Euro onterecht ontvangen bijstanduitkering. Dit is begin januari van dit jaar bevestigd in het hoger beroep dat mevrouw had aangespannen. Extreem laag waterverbruik De dienst Bijzondere Onderzoeken van de gemeente Rotterdam (uBO) had…

Toename verbod op studentenwoningen in straat

Steeds meer steden breiden hun verbod op kamerverhuur middels studentenwoningen in bepaalde straten uit. De gemeenten willen hiermee tegemoet komen aan overlastklachten uit de buurt. Gemeente Maastricht heeft onlangs zestien straten toegevoegd aan het verbod op studentenwoningen. Dit waren er al 71. Door het groeiend…

Achterstallig onderhoud huurwoning

Bent u van mening dat er sprake is van achterstallig onderhoud aan uw huurwoning? Lees dan onderstaand stappenplan om samen met uw verhuurder te komen tot een oplossing. Allereerst is het belangrijk om te bepalen wie verantwoordelijk is voor onderhoud aan de woning. De Overheid…