De overheid heeft samen met een aantal marktpartijen afgesproken om meer actie te gaan ondernemen tegen illegale vakantieverhuur. Het verhuren van woningen alleen voor toeristen stuit in sommige gemeenten op grote bezwaren. Amsterdam komt vaak in het nieuws omdat de illegale verhuur daar de spuigaten uitloopt. Deze gemeente is er dan ook zeer actief mee bezig. Er is bijvoorbeeld een meldplicht als een woning ook aan toeristen wordt verhuurd. Daarnaast is er een kliklijn opengesteld.

Enkele problemen die ontstaan door illegale vakantieverhuur:

  • Minder vaste bewoners betekent minder binding met de straat
  • Overlast door toeristen
  • Opdrijvend effect van de huizenprijzen door hogere inkomsten
  • Minder diversiteit bewoners door hogere huizenprijzen

Registratie van woningen

Om de bovenstaande problemen te verminderen wordt er nu gewerkt aan een registratiesysteem voor woningen die soms worden verhuurd. Hierdoor kan eenvoudiger worden opgetreden. Gemeenten kunnen daarnaast ook makkelijker toeristenbelasting heffen. Verhuurplatforms zoals AirBnB zijn bereid hieraan mee te werken. Ze willen ook de lokale regels vermelden op hun site.

Tip, lees ook: Amsterdam verliest slag in strijd toeristische verhuur

Makkelijk voor verhuurder

De overheid heeft aangegeven dat het systeem dat ze gaan ontwikkelen voor de registratie van verhuuradressen eenvoudig en laagdrempelig moet zijn. De belangrijke parameters zijn daarbij de adressen en hoe vaak iemand de woning verhuurt. Er moeten zo min mogelijke administratieve lasten komen voor de verhuurders. De inzet is dat gemeenten kunnen identificeren waar toeristische verhuur plaatsvindt zonder dat de platforms  persoonsgegevens hoeven te verstrekken.

Gemeenten hebben met deze uitspraken een steun in de rug

Hulp gemeenten op juridisch vlak

Naast de betere registratie van verhuurobjecten gaat de Rijksoverheid samen met de VNG ook een modelverordening opstellen. Hiermee kunnen gemeenten eenvoudiger handhaven. Vooral voor kleinere gemeenten zijn de wettelijke mogelijkheden niet altijd bekend. Recente uitspraken van de Raad van State over verhuur van woningen helpen daarbij. Er is meerdere malen gesteld dat toeristische verhuur iets anders is dan wonen en er dan dus sprake is van woningonttrekking is.  Dat het om een incidentele verhuur aan toeristen ging, laat
onverlet dat de woning gedurende de verhuur niet als woning kon worden gebruikt.
Ook in een latere uitspraak oordeelt de Afdeling dat uit de verhuur van de woning aan en het gebruik van de woning door toeristen, ook indien dit eenmalig was, volgt dat deze niet beschikbaar was voor duurzame bewoning en dat deze derhalve aan de woonruimtevoorraad was onttrokken.
Gemeenten hebben met deze uitspraken een steun in de rug om juridisch succesvol te kunnen handhaven op woningonttrekking als gevolg van toeristische verhuur, ook als zij
een beperkt criterium voor het maximaal aantal toegestane dagen voor toeristische verhuur in hun Huisvestingsverordening opnemen.