Vandaag stopt de importheffing op zonnepanelen uit China. De Europese Commissie had deze heffing eerder ingesteld. De minimum importprijs was eerder al iets verlaagd maar is dus vanaf vandaag helemaal niet meer van toepassing. De zonnepanelen importheffing was ingesteld omdat Chinese producenten de zonnepanelen soms onder de Europese kostprijs aanboden. De Chinese overheid zou dit mogelijk maken door subsidies te verstrekken aan de bedrijven. Met de heffing wilde Europa de Europese productie van zonnepanelen stimuleren.

Blij met afschaffing zonnepanelen importheffing

Vanuit verschillende partijen in Europa was er kritiek op de heffing. Vooral de installateurs vreesden een prijsstijging van zonnepanelen.  Zonnepanelen zouden hierdoor onnodig duurder worden waardoor er minder werden gemonteerd. UNETO-VNI (de vereniging van installateurs) zijn van mening dat er veel meer zonnepanelen hadden kunnen worden geïnstalleerd zonder de heffing. Volgens de installateurs zijn goedkope zonnepanelen hard nodig om de gestelde doelen van het klimaatakkoord te kunnen halen. “Onderzoek van het Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken (JUST) van de Europese Unie laat zien dat het schrappen van de importheffing 20 tot 30 procent extra afzet zal opleveren”

Europese fabrikanten van zonnepanelen zijn teleurgesteld. Zij vrezen dat het stoppen van de zonnepanelen importheffing hen schade zal toebrengen.

Nederlandse productie van zonnepanelen

In oktober start in het Noord-Hollandse West-Knollendam het bedrijf Energyra met de grootschalige productie van zonnepanelen. De fabriek zal verregaand geautomatiseerd gaan produceren. Het is de bedoeling dat er straks iedere minuut een zonnepaneel van de band rolt. Het Nederlandse product wijkt af van de meer gangbare panelen doordat er niet gesoldeerd wordt maar gelijmd. Hierdoor is het paneel fraaier en moet het meer rendement opbrengen. Bovendien is het milieuvriendelijker omdat de zonnepanelen geen lood of fluor bevatten. De fabriek zou dermate geautomatiseerd moeten zijn dat een eventuele zonnepanelen importheffing op Chinese fabrikanten niet noodzakelijk is voor een succesvol en kwalitatief hoogwaardig Nederlands alternatief.

Zonnepanelen steeds goedkoper

De prijs van zonnepanelen is ondanks de zonnepanelen import heffing de afgelopen jaren flink gedaald. Sinds 2010 zijn zonnepanelen al 58 procent goedkoper geworden. Het internationaal hernieuwbare energie agentschap (IRENA) veracht dat de komende jaren zonnepanelen nog eens 60 procent goedkoper gaan worden. Tegelijkertijd met het dalen van de kostprijs wordt de capaciteit groter. De panelen gaan dus meer stroom opwekken voor lagere kosten. Hier staat tegenover dat de kosten voor elektra ook gaan zakken. De overheid is voornemens om belasting op aardgas te verhogen en belasting op elektra te verlagen.