Ook augustus was weer een gunstige maand voor bezitters van zonnepanelen. Het aantal zonne-uren was wederom hoger dan het jaarlijks gemiddelde. Een goede indicator voor de opbrengst van een zonnepaneel is de instraling. Deze lag 14% hoger in augustus dan normaal.

Hogere opbrengst

Augustus had 206 zonuren, tegen gemiddeld 188 zonuren. Energiemaatschappij Essent berekende hierbij dat een huishouden met 2600 Wp vermogen (10 zonnepanelen van 260 Wp) daarmee in augustus gemiddeld € 67,- had bespaard. Volgens het langjarige gemiddelde zou dit normaal gesproken € 59,- bedragen. Over de eerste 8 maanden van het jaar is een flinke hogere opbrengst geregistreerd. Vooral de maanden februari, mei en juli droegen hier fors aan bij.

Fors meer zonne-energie

Steeds meer huishoudens gaan over op aanschaf van een zonne-energie installatie. De groei van het elektriciteitsvermogen dat wordt opgewekt door zonnepanelen is twee keer zo hard gegroeid als in dezelfde periode vorig jaar. In sommige gemeenten is het opgewekt vermogen met meer dan 20% gegroeid ten opzichte van vorig jaar.

Overbelasting op het net

De toename van het aantal zonne-energie installaties brengt op sommige momenten en plaatsen problemen met zich mee op het net. Vooral als de toename snel gebeurd zonder dat de netbeheerder dit had kunnen voorzien. In Groningen werd in de zomer van 2016 massaal gebruik gemaakt van een regeling met de NAM. Bewoners met aardbevingsschade werden financieel gecompenseerd bij aanschaf van een energiebesparende of energie opwekkende maatregel. Hierdoor werden in korte tijd honderden nieuwe zonne-energie installaties gemonteerd waardoor het stroomnet het soms niet aan kon.