De RvO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) heeft aangekondigd dat de subsidie op energiebesparende maatregelen voor Verenigingen van Eigenaren per 4 april gaan veranderen. De subsidiebedragen worden hoger, de uitvoertermijnen langer en er zijn nieuwe aanvullende maatregelen mogelijk.

Hogere subsidie VvE

De subsidiepot zal worden verhoogd van 6 naar 12 miljoen Euro beschikbare subsidie voor energiebesparende maatregelen. Begin april was er al voor 3 miljoen Euro aan subsidie toegekend.

Meer tijd

De trajecten voor het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen duren soms langer dan berekend. De RvO heeft daarom besloten de termijnen waarbinnen de maatregelen moeten worden uitgevoerd, te verlengen. De uitvoeringstermijn voor verenigingen die een zeer energiezuinig pakket uitvoeren wordt verlengd van 12 maanden naar 24 maanden.

Ook subsidie op advies

VvE’s konden al subsidie aanvragen voor energieadvies wanneer de energiebesparende maatregelen binnen een jaar zouden worden uitgevoerd. Nieuw is dat nu ook subsidie mag worden aangevraagd wanneer de VvE geen besluit neemt naar aanleiding van het ontvangen energieadvies. De subsidie bedraagt maximaal € 2.480.

Om meer financiële ruimte te bieden worden de subsidiebedragen verhoogd. Voor het energieadvies met eventuele procesbegeleiding wordt het bedrag verhoogd van € 2.000 naar maximaal € 3.600. Voor een MJOP (MeerJaren Onderhouds Planning) in combinatie met het energieadvies met eventuele procesbegeleiding wordt het bedrag verhoogd van maximaal € 3.450 naar maximaal € 5.400.

Slimme thermostaat

Nieuw vanaf 4 april 2018 is de mogelijk om € 100 subsidie te ontvangen bij het installeren van een energiedisplay of slimme thermostaat. Deze producten worden in woningen geïnstalleerd en geven de bewoners inzicht in het energieverbruik. Door meten en inzichtelijk maken van de energieverbruiksprestaties kunnen bewoners deze gaan verbeteren. Dit kan ook worden doorgestuurd naar de energieleverancier. Er zijn ook systemen die individuele ruimteverwarming mogelijk maken. Hierdoor wordt energie bespaard omdat ruimtes niet verwarmd hoeven te worden als er niemand aanwezig is.

Producten die o.a. zijn goedgekeurd binnen de subsidieaanvraag:

  • Toon
Een thermostaat die voorzien is van een temperatuurregeling voor afzonderlijke ruimten in de woning:
  • Evohome Honeywell
  • Heatapp
  • Nest
  • Netatmo Thermostaat
  • Salus iT600
  • SmartHome
  • spIDer (indien met uitbreiding ‘regeling per kamer’)
  • Tado

Deze regeling is uitsluitend van toepassing als het door de VvE wordt aangevraagd.

Aanvragen kan via https://mijn.rvo.nl/subsidie-energiebesparing-eigen-huis-verenigingen