Zonne-energie Nederland

Door het akkoord van Parijs en het besluit om te stoppen met aardgas uit Groningen is er veel nieuws over zonne-energie in Nederland. Al het nieuws over zonne-energie maar ook milieu nieuws kunt u terugvinden op dewoonwijk.nl. Wat zijn de implicaties van nieuwe regelgeving? Welke obstakels gaan we tegenkomen wanneer we aardgas definitief vaarwel zeggen in 2050?

Zonne-energie rendabel?

Zonnepanelen zijn nog nooit zo betaalbaar geweest als op dit moment. De Europese Unie heeft onlangs besloten dat de importheffing op zonnepanelen uit China zal verdwijnen. Mogelijk dat de zonnepalen daardoor nog voordeliger gaan worden. Het grootste voordeel van zonne-energie in Nederland komt echter van de overheid. Door de gunstige salderingsregeling krijgen we goed betaald voor het overschot aan zonne-energie. Deze salderingsregeling gaat echter op de schop.

Terugleversubsidie

De salderingsregeling voor zonne-energie zal tot 2021 blijven bestaan. Daarna wordt deze vervangen door een terugleversubsidie. De regering heeft voor ogen dat de terugverdientijd voor zonnepanelen ongeveer 7 jaar moet blijven. Het is de vraag of dit straks ook de werkelijkheid zal worden. Elektra zal in de toekomst waarschijnlijk goedkoper worden, terwijl aardgas door belastingen juist duurder wordt. Het rendement op zonnepanelen zal dan ook lager uitvallen.

Dus hoewel de kosten van zonneenergie Nederland goedkoper zal worden zal de terugverdientijd waarschijnlijk langer worden.

Productinnovaties energieopwekking en opslag

Met de huidige energietransitie streeft Nederland naar een duurzame, schone en betrouwbare energievoorziening. Dit proces omvat de overgang van fossil fuel naar hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonnepanelen, waterkracht en bio-energie. Het doel van de energietransitie…

De Alliantie legt 100.000e zonnepaneel

De Alliantie maakt snelle stappen in de verduurzaming van haar woningportefeuille. Met 54.000 woningen kan de woningcorporatie een verschil maken. De Alliantie investeert fors in energiebesparende maatregelen, waaronder zonnepanelen. Bijna 20.000 daken zijn inmiddels voorzien….

Meldpunt Energielasten Senioren

De energierekening stijgt hard. Veel harder dan eerder voorspeld door het kabinet. “Dit is een klap voor mensen met een kleine beurs. Waaronder ouderen met alleen AOW of een klein aanvullend pensioen. Hun koopkracht loopt…