Woningcorporatie Openbaar Belang, Salverda bouw en Hemink groep hebben hun handtekening onder een raamovereenkomst gezet. Samen gaan ze ervoor zorgen dat voor de periode 2018 t/m 2020 ongeveer 300 woningen van Openbaar Belang woningverbetering ondergaan. Hiermee wordt bouw capaciteit van ketenpartners vroegtijdig vastgelegd en kosten bespaard.

Nieuwe aanbestedingsvorm voor betaalbare woningen

Openbaar Belang is een compacte corporatie die wil samenwerken met de markt om voor de huurder en de corporatie betaalbare woningen te hebben. Dit gebeurde in de afgelopen jaren via meervoudige onderhandse aanbestedingen in Design, Build & Maintain contractvormen. Er zijn veel stappen gezet om deze aanbestedingen telkens te verbeteren. En dan vooral om de inspanningen en transactiekosten voor de marktpartijen te verminderen. De vereiste inspanning blijft echter fors. Daarom heeft Openbaar Belang er nu voor gekozen om andere selectiecriteria te hanteren: leveringszekerheid, samenwerking, kwaliteitsborging, marktconformiteit, bewonersparticipatie en risicobeheersing. Ook wordt er gekeken naar de haalbaarheid van de plannen.

Geen concurrentie, maar samenwerking

Uit vier partijen zijn Salverda bouw en Hemink groep geselecteerd. Twee partijen om zo het risico van het werk te verspreiden. De partijen hebben samen een verdeling van het werk afgesproken, waarbij ze zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen complexen. Er vindt maandelijks een overleg plaats om de voortgang te delen en elkaar daarin te adviseren en te helpen het werk te optimaliseren. Er is hierin geen sprake van concurrentie, maar juist van samenwerking waarbij het lerend vermogen optimaal  wordt ingezet.

         Afbeeldingsresultaat voor salverda bouw

CO2 neutraal in 2050

Het gaat om 6 projecten die allemaal hun eigen uitdaging hebben m.b.t. de verbetering, maar dragen allemaal bij aan de lange termijndoelstelling om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Naast de energetische prestaties wordt er ook aandacht gegeven aan circulair bouw en. Zodra de haalbaarheid van de projecten is vastgesteld, gaat Openbaar Belang samen met de betrokken aannemer de bewoners informeren.