Woensdag 10 oktober is de dag van de duurzaamheid. Kennemer Wonen laat zien dat
duurzaamheid heel belangrijk is omdat we willen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen met de
verduurzaming van onze woningen en het helpt ons om wonen betaalbaar te houden voor onze
huurders.

Energiedoel Kennemer Wonen

Kennemer Wonen is één van de voorlopers als het gaat om het behalen van het energiedoel in 2020: gemiddeld energielabel B voor haar woningbezit. De woningcorporatie kan op dit moment al zeggen dat dit doel is behaald, ruim twee jaar eerder! “Juist vandaag, tijdens de Dag van de Duurzaamheid willen we laten zien dat duurzaamheid voor ons heel belangrijk is. We willen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen met de verduurzaming van onze woningen en het helpt ons om wonen betaalbaar te houden voor onze huurders.” aldus Dick Tromp, directeurbestuurder van Kennemer Wonen.

Een unieke prestatie

Kennemer Wonen wil net als andere woningcorporaties in Nederland haar betaalbare huurwoningen energiezuiniger maken. Woningcorporaties hebben hier met Aedes (de branchevereniging voor woningcorporaties) afspraken over gemaakt. Op dit moment heeft het woningbezit van Kennemer Wonen gemiddeld energielabel B. Dick Tromp: “Daarmee lopen we flink voorop in de sector als je bedenkt dat de doelstelling van de corporaties is om in 2020 gemiddeld energielabel B te bereiken. En we weten dat veel corporaties dat niet gaan halen. De kans is groot dat Kennemer Wonen voor haar woningbezit in 2020 gemiddeld zelfs over een A label beschikt. We zijn hier echt een voorloper en behoorlijk uniek in.”

Duurzaamheid is meer dan zonnepanelen

Kennemer Wonen is al jaren geleden begonnen met investeren in duurzaamheid gelijktijdig met het uitvoeren van onderhoud. Bij schilderwerk van complexen worden direct de spouwmuren geïsoleerd en wordt HR++ glas aangebracht. Als dakbedekking wordt vervangen, worden de daken geïsoleerd, etc. Ook kunnen huurders van Kennemer Wonen op eigen verzoek hun woning laten isoleren. Maar Kennemer Wonen investeert niet alleen in onderhoud. Zo worden bij renovatieprojecten direct energiebesparende maatregelen meegenomen waarbij het de ambitie is om gelijk label A te behalen. In 2016 is Kennemer Wonen gestart met een programma om elk jaar 1.000 huurwoningen te voorzien van maximaal acht zonnepanelen. We overwegen dit tempo verder op te voeren. Kennemer Wonen doet ook mee aan met innovatieve projecten zoals de BIK-challenge in Alkmaar en laat woongebouwen aansluiten op het warmtenet. Ook het pand in Heiloo waar Kennemer Wonen in het voorjaar van 2019 naartoe verhuist, wordt volledig verduurzaamd tot een energieneutraal kantoor.

Huurder profiteert direct van lagere energielasten

Investeren in duurzaamheid draagt bij aan betaalbare huisvesting. Kennemer Wonen vraagt geen huurverhoging voor de energiebesparende maatregelen die worden uitgevoerd zoals op eigen verzoek je woning isoleren of het plaatsen van zonnepanelen. Hierdoor profiteert de huurder direct van de besparing die het hem of haar oplevert. Verduurzaming van woningen helpt wonen betaalbaar te houden voor de huurders van nu en in de toekomst.

Uitdaging voor de toekomst

Dick Tromp benadrukt dat de successen van nu geen reden zijn om stil te zitten. Er ligt een enorme uitdaging voor de toekomst als alle woningen in 2050 CO2-neutraal moeten zijn en dus van het gas af moeten. “Voor deze en de andere opgaven die er liggen is voldoende financiële armslag nodig. Wij zijn afhankelijk van de keuzes die het kabinet op dit moment maakt naar aanleiding van de voorstellen van de verschillende klimaattafels. Alleen door een substantiële verlaging van de belastingdruk voor corporaties is het mogelijk dat de huren betaalbaar blijven, we voortvarend werken aan nieuwbouw en we onze ambities voor een CO2-neutrale toekomst waarmaken. Het ene mag niet ten koste gaan van het andere. Daar blijven we ons hard voor maken.