duurzaam

Utrecht verplicht diervriendelijk bouwen

De gemeente Utrecht heeft besloten voortaan diervriendelijk bouwen te verplichten bij verkoop van gemeentegrond voor nieuwbouw. Met deze maatregel wil Utrecht er voor zorgen dat er voldoende nestplekken beschikbaar blijven voor vogels.  Met deze maatregel…

Energieproeftuin test beste energiewinst

Woningstichting Thuisvester gaat in een ‘energieproeftuin’ testen en vergelijken welke maatregelen het best kunnen worden toegepast. Het gaat dan om zowel energieopwekkende systemen als energiebesparende. Daarnaast wordt gekeken naar de beste manier van energieopslag. NOM…