De meeste woningbranden worden veroorzaakt door menselijk handelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid. Onvoorzichtigheid bij roken is daarbij de meest voorkomende oorzaak. Ouderen zijn het vaakst slachtoffer van woningbranden.

Vooral ouderen

De Brandweeracademie heeft fatale branden geanalyseerd van de afgelopen tien jaar. Er is onderzoek gedaan naar branden in woningen of gebouwen met woonfunctie waarbij de brand niet door opzet is veroorzaakt. Gedurende deze periode waren er 311 dodelijke slachtoffers te betreuren. De meeste daarvan waren ouderen. Van de mannelijke slachtoffers is een derde 65 jaar of ouder. Van de vrouwelijke slachtoffers is dat iets meer dan 50%.

Binnendeuren sluiten

Iets meer dan de helft (55 %) van de fatale woningbranden wordt ontdekt door de buren of door omstanders of voorbijgangers. Slechts één op de zes branden worden ontdekt door de bewoners zelf. Ruim 60% van de branden ontstaan op een benedenverdieping. In de gevallen waarbij slachtoffers buiten de ruimte van ontstaan zijn aangetroffen, stond de deur van de brandruimte in ongeveer zeven op de tien gevallen open, waardoor de rook zich kon verspreiden. Het is volgens lector brandpreventie René Hagen dan ook zeer verstandig om voor het slapen gaan de binnendeuren te sluiten. Deze houden weliswaar geen brand tegen, maar voorkomen wel dat veel giftige rook naar boven gaat.

Rookmelders

Ondanks de forse aandacht voor rookmelders blijken deze in de helft van de panden met een fatale brand niet aanwezig te zijn. In bijna negen op de tien gevallen sprake is van
rookverspreiding over meerdere ruimtes en/of verdiepingen. Bij ruim zeven op de tien
slachtoffers is dan ook sprake van zware rookontwikkeling op de locatie van het slachtoffer. Bij meer dan de helft (54 %) van de fatale woningbranden is makkelijk brandbaar materiaal betrokken bij de brand of in de directe nabijheid van het voorwerp van ontstaan aanwezig. De meest genoemde materialen zijn schuimrubber in banken, stoelen en matrassen, een hoge vuurlast en brandbare wandbekleding. Dergelijke materialen produceren ook veel rook.

Lees ook: automatisch deur sluiten bij brand en rolluiken inbraakwerend maar obstakel bij brand