Het is onduidelijk hoeveel gebouwen in Nederland brandgevaarlijke gevels hebben. Tijdens een hoorzitting die vandaag plaatsvindt hoopt een Kamercommissie hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Londen

Ruim een jaar geleden ontstond er een gevelbrand in de Londense Grenfell-toren. Tijdens deze brand zijn ruim 70 mensen om het leven gekomen. De brand in de Grenfell-toren was zo vernietigend omdat de gevelbekleding bijzonder brandbaar bleek. Via de gevelplaten en het kunststof isolatiemateriaal verspreidde het vuur zich razendsnel. Ook in Nederland gebruiken we kunststof-isolatie. Het isoleert goed, maar wat doet het met de brandveiligheid van onze flats?

Gemeenten controleren

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de controle van brandveiligheid van gebouwen. Ook het beoordelen van bouwplannen aangaande de veiligheid valt onder deze verantwoordelijkheid. Op het moment dat de gebouwen daadwerkelijk zijn gerealiseerd moet er steekproefsgewijs gecontroleerd worden of de veiligheid daadwerkelijk in orde is.

Hogeschool Rotterdam

Na eigen onderzoek van de Hogeschool Rotterdam bleek dat het gebouw niet brandveilig was. De HPL-gevelplaten van het dertig jaar oude gebouw bleken niet brandwerend. Hogeschool Rotterdam nam haar verantwoordelijkheid en liet het gebouw direct sluiten. Dagelijks waren er immers honderden studenten aanwezig. Remco van Werkhoven, hoofd onderzoek en analyse van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond: “Wij willen het scenario zoals dat heeft plaatsgevonden in Londen te allen tijden voorkomen. Daarom pleiten wij ervoor alle bestaande hoge gebouwen nader te onderzoeken en risicogericht te beoordelen.”

Uitzending Zembla

Naar aanleiding van de brand in de Londense Grenfell-tower kwam Zembla met een uitzending over de brandveiligheid van onze gebouwen. Zo bleek bij een seniorenflat in Nijmegen dat de testresultaten in het bouwdossier niet klopten bij de daadwerkelijke situatie. Na vragen van ZEMBLA bleek de brandklasse van de gevel ‘goed brandbaar’ te zijn, in plaats van ‘heel moeilijk brandbaar’. De flat wordt inmiddels aangepast maar heeft men toch alerter gemaakt op dergelijke gevaren. Gemeenteraadslid Jean Paul Broeren van de Nijmeegse Fractie (DNF) maakt zich zorgen en wil dat er meer gebeurt. “Ik heb brieven gekregen van mensen die zich zorgen maken over de gebouwen waarin ze wonen. Dus het leeft wel onder de bevolking. Laten we daarom proberen die onrust weg te halen en een landelijke regelgeving hiervoor te krijgen.”

Toepassing isolatiemateriaal

De brandklasse van bouwmaterialen worden toegekend op basis van testen in brandlaboratoria. Hierbij wordt dan het systeem getest zoals het ook zal worden gemonteerd. In de praktijk blijkt echter dat systemen in de praktijk vaak anders worden gemonteerd dan getest. Ook is er soms kritiek dat de testen niet representatief zijn voor de brandomvang bij daadwerkelijke branden in de praktijk.

Kamervragen

Op basis van deze gegevens en de Zembla uitzending stelde SP-Kamerlid Sandra Beckerman vragen aan Minister Ollengron over de brandveiligheid van hoge gebouwen. De Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Daniël Koerhuis (VVD) vinden dat er tempo moet worden gemaakt. “Wij maken ons beiden zorgen over de brandveiligheid van gebouwen. De minister doet zelf te weinig en we vinden dat wanneer inwoners mogelijk gevaar lopen, we echt in actie moeten komen.” Zij willen dat er snel een inventarisatie van alle gebouwen in Nederland komt en dat er minder gefragmenteerd gecontroleerd wordt.